Aktuality

Vyťaženosť cesty cez našu obec 04.08.2020
V dňoch 29. júla a 31. júla 2020 sme v spolupráci so susednými obcami Ratnovce, Jalšové a Koplotovce robili monitoring vyťaženosti cesty II / 507, ktorá vedie cez naše obce.

V stredu 29.7. 2020 cez našu obec prešlo 2220 osobných automobilov, 175 nákladných automobilov, 35 autobusov a 156 kamiónov.

V piatok 31.7. 2020 prešlo cez našu obec 1898 osobných automobilov, 157 nákladných automobilov, 25 autobusov a 161 kamiónov.

Udaje sme zisťovali v priebehu 24 hodín! Na základe zistených informácií vyvoláme stretnutie so správcom tejto cesty - so županom VÚC a budeme žiadať odklon kamiónovej dopravy z tejto cesty druhej triedy.

S pozdravom,

Ing. Marián Dóczy
starosta obce Sokolovce

Zdielať na Facebooku