Aktuality (farské oznamy)Farské oznamy na 33. nedeľu v Cezročnom období:Pondelok 20.11.2017xxxx:xxPondelok 33. týždňa v Cezročnom období
Utorok 21.11.2017Jalšové17:00Obetovanie Panny Márie
Streda 22.11.2017Sokolovce07:30Svätej Cecílie, panny a mučenice
Štvrtok 23.11.2017Ratnove17:00Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Klementa I., papeža a mučeníka
alebo Svätého Kolumbána, opáta
Piatok 24.11.2017Sokolovce18:00Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
Sobota 25.11.2017Sokolovce07:30Sobota 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
alebo Panny Márie v sobotu
Nedeľa 26.11.2017Jalšové Ratnovce Sokolovce08:00 09:30 11:0034. nedeľa v Cezročnom období


Štvrtok (23.11.):
18:00 hod. - stretnutie kandidátov sviatosti birmovania.

Nedeľa (26.11.):
Na konci farskej sv. omše budeme mať obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri tejto pobožnosti môžeme získať plnomocné odpustky za týchto podmienok: verejné recitovanie modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj k všednému).

2. Adventná nedeľa:
Zápis detí k prvému prijatiu sviatostí bude na stretnutí rodičov.
Zdielať na Facebooku