Aktuality (farské oznamy)Farské oznamy na 12. nedeľu v Cezročnom období:


Pondelok 24.06.2019xxxx:xxNarodenie svätého Jána Krstiteľa
Utorok 25.06.2019Jalšové18:00Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
Streda 26.06.2019Sokolovce18:00Streda 12. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok 27.06.2019Ratnovce18:00Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Ladislava
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok 28.06.2019Sokolovce07:30Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sobota 29.06.2019 Jalšové Ratnovce Sokolovce08:00 09:30 11:00PRIKÁZANÝ SVIATOK – Svätých Petra a Pavla, apoštolov
Nedeľa 30.06.2019Jalšové Ratnovce Sokolovce08:00 09:30 11:0013. nedeľa v Cezročnom období


Štvrtok (27.6.):
stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prijímanie sviatostí – konzultácie.

Piatok (28.6.):
na konci sv. omše bude odprosujúca pobožnosť pobožnosť. Pri recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“, môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Sobota (29.6.):
cirkevne prikázaný sviatok, ktorý nás viaže k účasti na celej sv. omši.

Zdielať na Facebooku