Aktuality (farské oznamy)Farské oznamy na 11. nedeľu v Cezročnom období:Pondelok 18.06.2018xxxx:xxPondelok 11. týždňa v Cezročnom období
Utorok 19.06.2018Jalšové18:00Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Romualda, opáta
Streda 20.06.2018Sokolovce18:00Streda 11. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok 21.06.2018Ratnovce18:00Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
Piatok 22.06.2018Soklovce18:00Piatok 11. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa
alebo Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov
Sobota 23.06.2018Sokolovce07:30Sobota 11. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
Nedeľa 24.06.2018Jalšové Ratnovce Sokolovce08:00 09:30 11:00Narodenie svätého Jána Krstiteľa


Štvrtok (21.6.):
18:45 hod. - stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú k prvému prijatiu sviatostí.

Piatok (22.6.):
stretnutie kandidátov sviatosti birmovania.

Nedeľa (24.6.):
zbierka na dobročinné diela Svätého otca + na opravu farského kostola.

Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a ľudí dobrej vôle na slávnosť 40-teho výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Program slávnosti je nasledovný:
9:15 h - Modlitba posvätného ruženca
10:00 h - Svätá omša v katedrálnom chráme (hlavný celebrant: J.Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov).


Zdielať na Facebooku