Obecné zastupiteľstvo


Starosta obce
Ing. Marián Dóczy

Zástupca starostu obce
Ľuboš Guzoň

Zastupiteľstvo
V komunálnych voľbách dňa 15. novembra 2014 boli do obecného zastupiteľstva zvolení nasledujúci poslanci:

Mgr.Terézia Daněková
Viliam Dzuro
Ľuboš Guzoň
Jozef Homola
Ing.František Ištok
František Kudláč
Ing.Ľubomír Pikus
Alžbeta Pikusová
Pavol Vido

Hlavná kontrolórka obce
Mgr. Edita Podhradská


Komisie
Komisia stavebná a pre verejný poriadok:
Ing. Ľubomír Pikus - predseda, Viliam Dzuro, Jozef Homola

Komisia školská a sociálna:
Mgr. Terézia Daněková - predseda, František Kudláč, Alžbeta Pikusová, Pavol Vido

Komisia športová a kultúrna:
Ľuboš Guzoň - predseda, Ing. František Ištok, Alžbeta Pikusováobecný úrad


Zdielať na Facebooku