Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2017Mesto LeopoldovLeopoldovZmluva o zriadení spoločného obecného úradu11.01.2017PDF
2/2017Prvá Komunálna Finančná a.s.Samova 11, Nitra, 949 01Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel510 €   25.01.2017PDF
01/02/2017Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta92001 Hlohovec, R. Dilonga 137845683Zmluva o dielo09.02.2017PDF
2763293Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Priemyselná 10, 921 79 Piešťany36252484Zmluva č. 2763293 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou01.02.2017PDF
3/2017Nemocnica Alexandra Wintera n.o.Winterova 66, 921 63 Piešťany36084221DAR500 €   17.03.2017PDF
4/2017Marek FulajtárŠkolská 228/23, 922 31 SokolovceKupna zmluva Fulajtár17.05.2017PDF
5/2017Ing. Jozef AdamkovičOrgovánová 2565/7, 955 01 Topolčany30887232Zmluva audítor22.05.2017PDF
6/2017ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36677281Zmluva o združenej dodávke elektriny19.05.2017PDF
7/2017ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36677281Zmluva plyn19.05.2017PDF
8/2017Ján HágerHlohovecká 402/56, 922 31 SokolovceKúpna zmluva Háger21.08.2017PDF
9/2017Ing. Jana Brišková DominováŠtefániková 6453/2C, 922 31 PiešťanyZmluva o poskytovaní právnych služieb12.09.2017PDF
10/2017Trnavský samosprávny kraj917 01 Trnava, Starohájska 1037836901Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na opravu poškodených odvodňovacích kanálov v dôsledku prívalových dážďov v mesiacoch apríl - máj 20176000 €   25.09.2017PDF
11/2017Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951Zmluva o grantovom účte16.10.2017PDF

Zdielať na Facebooku