Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2018MEGASPOL, spol. s r.o.Jarná 3, 949 01 Nitra35940506Zmluva dielo - Rekonštrukcia priestorov a areálu MŠ155 169,36 €   29.01.2018PDF
2/2018EKOway, s.r.oRačianska 66, 831 02 Bratislava35966181Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov30.01.2018PDF
3/2018Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, 920 01 Hlohovec37845683Zmluva o dielo - spracovanie KPSS v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z.01.02.2018PDF

Zdielať na Facebooku