Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2020Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36 361 518ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. budúceho oprávneného: 191765-L13.0302.18.0006-ZBZ_VB04.02.2020PDF  PDF-ocr
2/2020Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36361518Zmluva o budúcej kúpnej zmluve ev. č. budúceho kupujúceho: 191766-L13.0302.18.0006-ZBZ_KZ04.02.2020PDF  PDF-ocr
3/20203W Slovakia, s.r.o.Na vihonrady 692/59, 911 05 Trenčín36746045Zmluva o spracúvaní osobných údajov07.02.2020PDF
6/2020EKO-SPIRITSihotská 5, 920 01 Hlohovec37994361Dodatok č.1 k zmluve 4/2019/ES01.04.2020PDF
4/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, Trenčín 9110134115901Príloha č.2 zmluvy č. 110 101 2204.02.2020PDF
5/2020Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36361518Dodatok k zmluve o spolupráci13.03.2020PDF
07/2020REPASU Poľnofarma s.r.o.Jalšové 205, 9223136353582Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve02.06.2020PDF
08/2020SUSdodatok č. 7 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 30.1.200806.04.2020PDF
09/2020XtraNet Piešťany s.r.o.Záhradná 6, 921 01 Piešťany36836826Zmluva o prenájme reklamnej plochy01.06.2020PDF
10/2020ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36677281Dodatok ku všetkým zmluvám30.07.2020PDF
11/2020DryCom s.r.o.Mateja Bela 4667/15, Piešťany 9210150939734zmluva č 11/202021.09.2020PDF
1208/2020/TDMeroco a.s.Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov35775203Zmluva o bezplatnom mobilnom zbere odpadov01.10.2020PDF
20/06/010/18Úrad práce sociálnych vecí a rodinyKrajinská 13, 921 01 Piešťany30794536Zmluva č. 20/06/010/1819.10.2020PDF
1020552013Kopaničiarska odpadová spoločnosťKostolné 390, 916 1334133861Dodatok č. 4 k zmluve 102055201309.10.2020PDF
3120110901Lombard s.r.o.Školska 14, 921 01 Pioešťany36240125Zmluva o poskytovaní služieb 312011090116.11.2020PDF

Zdielať na Facebooku