Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/01/2019Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, 920 01 Hlohovec378456831/01/201907.03.2019PDF
02/2019Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, 920 01 Hlohovec37845683Zmluva o dielo č. 02/201903.04.2019PDF
03/2019Miroslav RybanskýA. Trajana 4652/18, 922 01 PiešťanyKúpna zmluva 01/201903.04.2019PDF
04/2019TextilEco a.s., organizačná zložkaPanenská 24, Bratislava 811 0344 882 033Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu11.04.2019PDF
05/2019Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb16.05.2019PDF

Zdielať na Facebooku