Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2018MEGASPOL, spol. s r.o.Jarná 3, 949 01 Nitra35940506Zmluva dielo - Rekonštrukcia priestorov a areálu MŠ155 169,36 €   29.01.2018PDF
2/2018EKOway, s.r.oRačianska 66, 831 02 Bratislava35966181Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov30.01.2018PDF
3/2018Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, 920 01 Hlohovec37845683Zmluva o dielo - spracovanie KPSS v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z.01.02.2018PDF  PDF-ocr
4/2018ELT Management Company Slovakia s.r.oVajnorská 171/A, 831 04 Bratislava50096273Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA27.04.2018PDF
5/2018Ing. Jozef AdamkovičOrgovánová 2565/7, 955 01 Topolčany30887232Zmluva auditor2200 €   11.05.2018PDF
06/2018MAPA Slovakia Digital, s.r.oDvojkrížna 49, Bratislava45325600MSD Sokolovce 0116.05.2018PDF  PDF-ocr
07/2018Empemont Slovakia s.r.o.Bôrik 7/A, Bratislava 811 0244618981Zmluva o dielo R SK 803/201811.07.2018PDF

Zdielať na Facebooku