Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2018MEGASPOL, spol. s r.o.Jarná 3, 949 01 Nitra35940506Zmluva dielo - Rekonštrukcia priestorov a areálu MŠ155 169,36 €   29.01.2018PDF
2/2018EKOway, s.r.oRačianska 66, 831 02 Bratislava35966181Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov30.01.2018PDF
3/2018Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, 920 01 Hlohovec37845683Zmluva o dielo - spracovanie KPSS v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z.01.02.2018PDF
4/2018ELT Management Company Slovakia s.r.oVajnorská 171/A, 831 04 Bratislava50096273Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA27.04.2018PDF
5/2018Ing. Jozef AdamkovičOrgovánová 2565/7, 955 01 Topolčany30887232Zmluva auditor2200 €   11.05.2018PDF
06/2018MAPA Slovakia Digital, s.r.oDvojkrížna 49, Bratislava45325600MSD Sokolovce 0116.05.2018PDF  PDF-ocr
09/2018Obyvatelia obce SokolovceKZ 09/201804.08.2018PDF
07/2018Empemont Slovakia s.r.o.Bôrik 7/A, Bratislava 811 0244618981Zmluva o dielo R SK 803/201811.07.2018PDF
08/2018Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, 920 01 Hlohovec37845683Dodatok č. 7 k zmluve o poradenstve a spolupráci v regionálnom rozvoji č. 10/12/201603.08.2018PDF
10/2018Obyvatelia obce SokolovceKZ 10/201813.08.2018PDF
11/2018Obyvatelia obce SokolovceKZ 11/201813.08.2018PDF
PZ 14/01/2018Prvá Komunálna finančná, a.s.Samova 11, 949 01 Nitra36557129Príkazná zmluva 14/01/201804.09.2018PDF  PDF-ocr
12/2018TextilEco a.s., organizačná zložkaPanenská 24, Bratislava 811 0344 882 033Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu28.09.2018PDF
13/2018Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, 920 01 Hlohovec37845683Zmluva o dielo č. 04/201817.10.2018PDF
14/2018Lombard s.r.oŠkolská 14, 921 01 Piešťany36240125Nájomná zmluva č. 991810260125.10.2018PDF
15/2018Homola Dušan, Homola AntonSokolovceKZ 15/201801.11.2018PDF

Zdielať na Facebooku