Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2020Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36 361 518ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. budúceho oprávneného: 191765-L13.0302.18.0006-ZBZ_VB04.02.2020PDF  PDF-ocr
2/2020Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36361518Zmluva o budúcej kúpnej zmluve ev. č. budúceho kupujúceho: 191766-L13.0302.18.0006-ZBZ_KZ04.02.2020PDF  PDF-ocr
3/20203W Slovakia, s.r.o.Na vihonrady 692/59, 911 05 Trenčín36746045Zmluva o spracúvaní osobných údajov07.02.2020PDF

Zdielať na Facebooku