Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

10. decembra 2018 (piatok) o 18:00 hodine v sále Kultúrneho domu.

P r o g r a m :
v prílohe.

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz_10122018.pdfpozvanka oz 10122018.pdf372,95 kBstiahnuťZdielať na Facebooku