Vývoz odpadu na rok 2017


Vývoz komunálneho odpadu

Obecný úrad Sokolovce oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční každý nepárny týždeň. Vývozný deň je piatok. Smetné nádoby treba vyložiť ku komunikácii, po ktorej je vykonávaný vývoz. Prosíme občanov, aby uvedený oznam zobrali na vedomie.


Vývoz plastového odpadu:

06. Januára (Piatok)
17. Februára (Piatok)
31. Marca (Piatok)
12. Mája (Piatok)
23. Júna (Piatok)

Vývoz rastlinného oleja

Oznamujeme občanom, že Obec Sokolovce vrámci separovaného zberu zbiera aj použitý prepálený rastlinný olej.
Použitý prepálený olej môžete nosiť ku obecným garážam v plastových fľašiach, prípadne si môžete od miestneho Obecného úradu vyzdvihnúť kanister, kde tento prepálený použitý olej budete zbierať a následne ho odovzdáte na Obecnom úrade v Sokolovciach. V tomto prepálenom použitom oleji nesmú byť zvyšky jedál.
Zdielať na Facebooku