Platné VZN

Platné všeobecné záväzné nariadenia:
č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce.
č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Sokolovce.
č. 1/2018 o vyhlásení záväznej časti "Územného plánu obce Sokolovce - Zmeny a doplnky č. 2".
č. 2/2018 podmienkach chovu a držania psov na území obce Sokolovce.
č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokolovce.


Návrhy:
návrh domového poriadku pre bytové domy v obci Sokolovce.32-001_vzn1_2017.pdfvzn1 2017.pdf2,26 MBstiahnuť
32-002_vzn_c1_2018.pdfvzn c1 2018.pdf346,12 kBstiahnuť
32-003_vzn_c._2_2018_chov_psov.pdfvzn c. 2 2018 chov psov.pdf389,26 kBstiahnuť
32-004_navrh_domovy_poriadok.pdfnavrh domovy poriadok.pdf360,55 kBstiahnuť
32-005_vzn1_2015.pdfvzn1 2015.pdf5,14 MBstiahnuť
32-006_vzn_1_2019.pdfvzn 1 2019.pdf156,33 kBstiahnuťZdielať na Facebooku