stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Oznamy o prerušení prevádzky MŠ a ZŠ 28.06.2017

Starosta obce Sokolovce, Ing. Marián Dóczy, a riaditeľka
základnej školy, Mgr. Petronela Gogolová, Školská 19,
922 31 Sokolovce, týmto oznamujú, že v dňoch
od 2. júla 2017 do 14. júla 2017 bude prevádzka
materskej školy pre záväzne prihlásené deti.

Od 17. júla 2017 do 31. augusta 2017
bude prevádzka materskej školy prerušená
z organizačných a prevádzkových dôvodov
na základe zisťovania záujmu zákonných zástupcov.

Od 2. júla 2017 do 31. augusta 2017
budú na základnej škole letné prázdniny.
Prevádzka školského klubu detí bude v tom istom období prerušená
na
na základe zisťovania záujmu zákonných zástupcov žiakov.
Do školy sa nastupuje dňa 3. septembra 2017 (pondelok).

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zdielať na Facebooku