stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Oznam o delegovaní členov okrskovej komisie 21.08.2017


OZNAM


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Sokolovce pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je:


starosta@sokolovce.sk

danka.hritzova@sokolovce.sk

Ing. Marián Dóczy
starosta obce


stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zdielať na Facebooku