stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lukratívne pozemky v obci Cífer na predaj 04.09.2017

Obec Cífer predáva lukratívne stavebné pozemky v centre obce.
Obec Cífer predáva formou obchodnej verejnej súťaže 5 stavebných pozemkov v centre obce, pri športovej hale. Minimálna cena je 80 €/m2. Termín na predkladanie návrhov súťaže je 13.9.2017 do 16.00 h. Podrobná špecifikácia nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže sú uvedené na webovej stránke obce Cífer www.cifer.sk.

Obec Cífer - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zdielať na Facebooku