Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu


Začiatok prác: FEBRUÁR 2016
Ukončenie prác: SEPTEMBER 2016

Obecný úrad v Sokolovciach zahájil v mesiaci február 2016 rekonštrukčné práce v sále Kultúrneho domu. Viacero prác bolo uskutočnených svojpomocne, brigádnicky obetavými a ochotnými občanmi našej obce a s pomocou aktivačných pracovníkov.
Na brigádach sa opakovane zúčastnili: Ing. Marián Dóczy, Jozef Homola, Viliam Dzuro, Ivan Piovarči, Martin Piovarči, Marián Tomášik, René Orviský, Marko Guzoň, Braňo Paulech, Ján Kľučovský, Dušan Magala, Ing. Ľubomír Pikus, Pavol Vido, František Kudláč ml., Eduard Homola ml. a mnohí ďalší dobrovoľníci.
Týmto občanom patrí veľká vďaka. Možno budú aj príkladom pre ostatných, ktorí nie sú ľahostajní voči svojej obci pri ďalších prácach zveľaďovania našej obce.

Fotogaléria rekonštrukcie KD
Zdielať na Facebooku