Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


PRÍPRAVA VOLIEB:

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí: Príloha č. 1.

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Príloha č. 2.

Informácie pre voliča: Príloha č. 3.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí: Príloha č. 4.

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí: Príloha č. 5.

Oznámenie o zapisovateľke obce Sokolovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí: Príloha č. 6.


VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám: Vzory


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Zoznam kandidátov pre voľbu Obecného zastupiteľstva: Príloha č. 7.

Zoznam kandidátov pre voľbu Starostu obce: Príloha č. 8.

VÝSLEDKY VOLIEB67-001_rozhodnutie_predsedu_nr_sr_o_vyhlaseni_volieb_do_organov_samospravy_obci.pdfrozhodnutie predsedu nr sr o vyhlaseni volieb do organov samospravy obci.pdf145,18 kBstiahnuť
67-002_zakon_180_2014_z._z._o_podmienkach_vykonu_volebneho_prava_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov.pdfzakon 180 2014 z. z. o podmienkach vykonu volebneho prava a o zmene a doplneni niektorych zakonov.pdf514,06 kBstiahnuť
67-003_informacie_pre_volica_sj.pdfinformacie pre volica sj.pdf164,1 kBstiahnuť
67-004_oznamenie_o_urceni_poctu_poslancov_a_vo.pdfoznamenie o urceni poctu poslancov a vo.pdf271,56 kBstiahnuť
67-005_oznamenie_o_pocte_obyvatelov.pdfoznamenie o pocte obyvatelov.pdf246,9 kBstiahnuť
67-006_zapisovatelka.pdfzapisovatelka.pdf339,8 kBstiahnuť
67-007_kandidati_poslanci_oz.pdfkandidati poslanci oz.pdf368,88 kBstiahnuť
67-008_kandidati_starosta.pdfkandidati starosta.pdf244,56 kBstiahnuťZdielať na Facebooku