stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Výmena jódových profylaktík 20.10.2017

Obec Sokolovce oznamuje občanom, že od 20. októbra 2017 sa uskutoční výdaj nových jódových profylaktík. Výdajné miesto je na Obecnom úrade v Sokolovciach, v kancelárii pracovníčky OcÚ, počas pracovných dní.
Profylaktiká sa budú vydávať na základe predloženého občianskeho preukazu, prevzatie sa potvrdí podpisom. Občania môžu prevziať profylaktiká aj pre svojich rodinných príslušníkov, zároveň je na mieste možno odovzdať staré profylaktiká z roku 2012.
Obyvateľstvu žijúcemu na ohrozenom území sa vydáva profylaktikum jodid draselný v nasledujúcich množstvách:

- deti do 12 rokov 1 => dávka = 1 tbl. domov
- deti 12-15 rokov 1 => dávka = 2 tbl. domov
- nad 15 rokov => 2 dávky – 4 tbl. domov

Ing. Marián Dóczy
starosta obce


stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zdielať na Facebooku