stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Odvodenie od dažďovej vody 01.11.2018

Na Družstevnej ulici sa zrealizovalo odvodnenie od dažďovej vody, ktorá "stála" na ulici pred domami a znemožňovala tak prechod po ulici a do domov. Vsakovací zelený pás bol za dlhé roky značne ujazdený, preto sme ho museli vykopať do hĺbky 1m, vystlať geotextíliou a spätne zasypať triedeným kameňom. Vďaka tomu sme vytvorili prirodzený trativod a dažďová voda je odstránená z ulice.

Fotogaléria odvodenia
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zdielať na Facebooku