Percento vytriedenia obce Sokolovce

Na základe predložených podkladov Vám vyšlo pre Obec Sokolovce percento vytriedenia: 19,16 %.

Podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády SR č.330/2018 Z.z. je Váš poplatok za uloženie KO a objemného odpadu na rok 2020: 24,-€/t.




Zdielať na Facebooku