Aktuality

Farské oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období. 02.01.2022Farské oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období.Farské oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období.
Petícia za podporu zrušenia vlaky a zastávky Leopoldov-Piešťany 28.07.2022Petícia za podporu zrušenia vlaky a zastávky Leopoldov-Piešťany

Petícia Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice za zmenu nového plánovaného Grafikonu vlakovej dopravy 2023, ktorou sa od decembra 2022 plánuje zrušiť zastavovanie väčšiny diaľkových vlakov osobnej prepravy v železničných staniciach Leopoldov a Piešťany. Navrhované zmeny sú z dielne Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Zápisnice zo zasadnutí OZ 22.07.2022Zápisnica č. 4/2022 zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 17. júla 2022.
Voľby do orgánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov 2022 18.07.2022V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov zverejňujeme:
- volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva,
- meno, sídlo, telefónne číslo a e-mailovú adresu zapisovateľky MVK,
- e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MKV a OVK
Nové detské ihriská 12.07.2022

S radosťou oznamujeme, že modernizácia a rekonštrukcia hlavného detského ihriska na Hlohoveckej ulici je už takmer ukončená.
Pribudlo hneď niekoľko rôznych prvkov, aby sa tu mohli deti zabaviť do sýtosti 😉.
Mysleli sme zároveň aj na mamičky a doplnili sme lavičku a ďalšia (t.j. piata) je objednaná. Taktiež sa na ihrisku zasadili javory, aby sa vytvoril tieň a bolo tu príjemnejšie 😊.
Ihrisko je určené pre deti do 12 rokov.
Prosíme všetkých návštevníkov ihriska, aby dodržiavali čistotu a nepoškodzovali jednotlivé hracie prvky.

Inflačná dotácia 30.06.2022

Informácie ohľadom inflačnej dotácie, na ktorú majú nárok fyzické osoby, ktoré nie sú poberateľmi dôchodkových dávok, nemajú príjem zo závislej činnosti a dovŕšili najneskôr v mes. máj 2022 vek 62 rokov.

Rozpočet obce - príjmy a výdavky 2022 30.06.2022Rozpočet obce - príjmy a výdavky č. 1/2022
Vývoz odpadu na 2. polrok na rok 2022 30.06.2022Dátumy vývozu odpadu na 2. polrok na rok 2022 a informácie o zbere odpadu v obci Sokolovce.
Návrh VZN č. 2/2022 30.06.2022Návrh VZN č. 2/2022Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022
Stanovisko zberovej spoločnosti k vývozu triedeného odpadu 23.06.2022Nové stanovisko zberovej spoločnosti k vývozu triedeného odpadu, v dôsledku zmeny legislatívy.

Zdielať na Facebooku