Aktuality

Rozpočet obce - príjmy a výdavky 2022 30.06.2022Rozpočet obce - príjmy a výdavky č. 1/2022
Vývoz odpadu na 2. polrok na rok 2022 30.06.2022Dátumy vývozu odpadu na 2. polrok na rok 2022 a informácie o zbere odpadu v obci Sokolovce.
Návrh VZN č. 2/2022 30.06.2022Návrh VZN č. 2/2022Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022
Inflačná dotácia 30.06.2022

Informácie ohľadom inflačnej dotácie, na ktorú majú nárok fyzické osoby, ktoré nie sú poberateľmi dôchodkových dávok, nemajú príjem zo závislej činnosti a dovŕšili najneskôr v mes. máj 2022 vek 62 rokov.

Farské oznamy na 13. nedeľu v cezročnom období. 02.01.2022Farské oznamy na 13. nedeľu v cezročnom období.Farské oznamy na 13. nedeľu v cezročnom období.
Stanovisko zberovej spoločnosti k vývozu triedeného odpadu 23.06.2022Nové stanovisko zberovej spoločnosti k vývozu triedeného odpadu, v dôsledku zmeny legislatívy.
Nové ihriská 22.06.2022

V areáli našej materskej škôlky sme postavili nové prvky a rozšírili tak ihrisko pre našich škôlkarov. Pri vstupe na obecný úrad sme pre vás a vašich najmenších pripravili prekvapenie v podobe malého ihriska. Od pondelka 20.6.2022 bude zatvorené ihrisko na Hlohoveckej ulici z dôvodu rozsiahlejšej rekonštrukcie a modernizácie. Máte sa na čo tešiť.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022 13.06.2022Informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022
Záverečný účet za rok 2021 26.05.2022Záverečný účet za rok 2021Záverečný účet za rok 2021
Zvýšte opatrnosť 18.05.2022

Dávajte si pozor! Bolo nám hlásené, že v posledných týždňoch došlo pri novej bytovke 2x o prevŕtanie palivovej nádrže na aute (krádež benzínu)… Buďte viac obozretní a dávajte si väčší pozor na cudzích ľudí (hlavne v nočných hodinách).


Zdielať na Facebooku