Aktuality

Informácia k preberaniu daňových priznaní 27.02.2023

Dobrý deň pán primátor, pani starostka/pán starosta,

z dôvodu zrušenia kontaktných miest Daňového úradu Nitra (kontaktné miesto Kolárovo, kontaktné miesto Hurbanovo) a v záujme proklientského prístupu k našim daňovým subjektom Vás informujeme, že Daňový úrad Nitra pristúpi k vyslaniu pracovníkov, ktorí zabezpečia preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 nasledovne:
- Priestory zrušeného kontaktného miesta Hurbanovo: v dňoch 29. marca – 31. marca 2023, v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.
- Priestory zrušeného kontaktného miesta Kolárovo: v dňoch 29. marca – 31.marca 2023, v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.
- Priestory MsÚ Nesvady: dňa 28. marca 2023, v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Z uvedeného dôvodu poprosíme zabezpečiť informovanie Vašich občanov o tejto aktivite prostredníctvom Vašich médií.
(Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 sú k dispozícii na mestských úradoch.)

V prípade otázok sa prosím obráťte na Ing. Szakálovú Barbaru, tel. číslo 035/7731059, 035/7903105.


Zdielať na Facebooku