Nové informácie a letáky ohľadom vírusu Covid-19

Nové informácie a letáky ohľadom vírusu Covid-19 platné od 19.3.2020:

Letáky:
10 odporúčaní keď ste doma
Čo robiť ak ste chorý
Pomoc sebe a druhým
Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Usmernenie hlavneho hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizacia
Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020
Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID-19 (OOPP-MPSVR)
Aktualuzivoané usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby suspektným alebo potvrdeným COVID-19 (zhrnutie opatrenie OOP)87-001_10_odporucani_ked_ste_doma_covid_19.pdf10 odporucani ked ste doma covid 19.pdf297,21 kBstiahnuť
87-002_Čo_robit,_ak_ste_chory_covid_19.pdfČo robit, ak ste chory covid 19.pdf333,11 kBstiahnuť
87-003_pomoc_sebe_a_druhym_covid_19.pdfpomoc sebe a druhym covid 19.pdf279,8 kBstiahnuť
87-004_osoby_s_vyssim_rizikom_ochorenia_covid_19.pdfosoby s vyssim rizikom ochorenia covid 19.pdf331,37 kBstiahnuť
87-005_usmernenie_hlavneho_hygienika_sr_covid_19__piata_aktualizacia.pdfusmernenie hlavneho hygienika sr covid 19 piata aktualizacia.pdf452,04 kBstiahnuť
87-006_karantenne_opatrenie_ucinne_od_19_03_2020.pdfkarantenne opatrenie ucinne od 19 03 2020.pdf382,9 kBstiahnuť
87-007_oopp_mpsvr.pdfoopp mpsvr.pdf173,4 kBstiahnuť
87-008_zhrnutie_opatreni_oop.part1.rarzhrnutie opatreni oop.part1.rar2 MBstiahnuť
87-009_zhrnutie_opatreni_oop.part2.rarzhrnutie opatreni oop.part2.rar720,66 kBstiahnuťZdielať na Facebooku