Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022


Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a a do orgánov samosprávnych krajov 2022: príloha č. 1

Tlačidlá a vzory k voľbám do orgánov samosprávy obcí a a do orgánov samosprávnych krajov 2022: Tlačidlá a vzory k voľbám do orgánov samosprávy obcí a a do orgánov samosprávnych krajov 2022Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022: Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva: volebny obvod.pdf

Meno, sídlo, telefónne číslo a e-mailovú adresu zapisovateľky MVK: menovanie zapisovatela.pdf

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MKV a OVK: delegovanie email.pdf

Vytvorenie volebných okrskov a volebných miestností: okrsok, voleb.miest..pdf

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb: pocet obyv.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a pre voľby do obecného zastupiteľstva v našej obci: zoznam.pdf105-001_2022_209.pdf2022 209.pdf188,83 kBstiahnuť
105-002_volebny_obvod.pdfvolebny obvod.pdf233,85 kBstiahnuť
105-003_menovanie_zapisovatela.pdfmenovanie zapisovatela.pdf282,1 kBstiahnuť
105-004_delegovanie_email.pdfdelegovanie email.pdf434,23 kBstiahnuť
105-005_okrsok,_voleb.miest..pdfokrsok, voleb.miest..pdf292,06 kBstiahnuť
105-006_pocet_obyv.pdfpocet obyv.pdf198,78 kBstiahnuť
105-007_zoznam.pdfzoznam.pdf772,24 kBstiahnuťZdielať na Facebooku