Obecné zastupiteľstvo


Starosta obce
Ing. Marián Dóczy

Zástupca starostu obce
Ľuboš Guzoň

Zastupiteľstvo
V komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018 boli do obecného zastupiteľstva zvolení nasledujúci poslanci:

Ján Blaško
Pavol Bucko
Viliam Dzuro
Ľuboš Guzoň
Ján Hrisenko
Jozef Pikus
Alžbeta Pikusová
Jaroslav Velič
Pavol Vido

Hlavná kontrolórka obce
Mgr. Edita Podhradská


Komisie
Komisia stavebná a pre verejný poriadok:
Ján Hrisenko - predseda, Ján Blaško, Jaroslav Velič

Komisia školská a sociálna:
Viliam Dzuro - predseda, Pavol Bucko, Alžbeta Pikusová

Komisia športová a kultúrna:
Ľuboš Guzoň - predseda, Jozef Pikus, Pavol Vidoobecný úrad


Zdielať na Facebooku