Obecné zastupiteľstvo


Starosta obce
Ing. Marián Dóczy

Zástupca starostu obce
Ľuboš Guzoň

Zastupiteľstvo
V komunálnych voľbách dňa 29. októbra 2022 boli do obecného zastupiteľstva zvolení nasledujúci poslanci:

Peter Dovčík
Ľuboš Guzoň
Ing. Ivan Homola
Peter Homola
Ján Hrisenko
Ing. František Ištok
Jozef Pikus
Alžbeta Pikusová
Pavol Vido

Hlavná kontrolórka obce
Mgr. Edita Podhradská


Komisie
Komisia stavebná a pre verejný poriadok:
Ján Hrisenko - predseda, Ing. František Ištok, Ing. Ivan Homola

Komisia školská a sociálna:
Alžbeta Pikusová - predseda, Ľuboš Guzoň, Peter Homola

Komisia športová a kultúrna:
Peter Dovčík - predseda, Jozef Pikus, Pavol Vido



obecný úrad






Zdielať na Facebooku