Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
11-317910Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika31322051Poistná zmluva č. 11-31791021.01.2021PDF  PDF-ocr
15210109Aks Group, s.r.oKošická 2, 010 65 Žilina47424893Zmluva 1521010919.01.2021PDF
01/2021Radovan VlasákPri Jaseni 453/1, 92231 SokolovceKP zmluva o prevode hnuteľnej veci29.01.2021PDF
02/2021Aks Group, s.r.oKošická 2, 010 65 Žilina47424893Dodatok k zmluve č. 1521010922.02.2021PDF
03/2021Slovenská republika - Štatistický úrad SRLamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 4500166197Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke25.03.2021PDF
04/2021Ing. Jozef AdamkovičOrgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany30887232Zmluva na audit 202013.02.2021PDF

Zdielať na Facebooku