Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2024Rímskokatolícka cirkev, farnosť povýšenia Sv. KrížaDlhá 82/1, 922 31 Sokolovce34013539Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov11.01.2024PDF
2/2024Národná agentúra pre sieťové a elektrické službyKollárová 8, 917 02 Trnava42156424Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektrickú pečať12.01.2024PDF

Zdielať na Facebooku