Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2023Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, P. O. Box 87, 920 01 Hlohovec 37845683Zmluva o poradenstve a spolupráci v regionálnom rozvoji č. 1/202312.01.2023PDF
2/2023Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, P. O. Box 87, 920 01 Hlohovec 37845683Zmluva o poradenstve a spolupráci č. 2/202312.01.2023PDF
3/2023Lombard s.r.o.Školská 14, 921 01 Piešťany36240125Zmluva/dodatok o poskytovaní verejných služieb19.01.2023PDF

Zdielať na Facebooku