Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2023Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, P. O. Box 87, 920 01 Hlohovec 37845683Zmluva o poradenstve a spolupráci v regionálnom rozvoji č. 1/202312.01.2023PDF
2/2023Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaR. Dilonga 1, P. O. Box 87, 920 01 Hlohovec 37845683Zmluva o poradenstve a spolupráci č. 2/202312.01.2023PDF
3/2023Lombard s.r.o.Školská 14, 921 01 Piešťany36240125Zmluva/dodatok o poskytovaní verejných služieb19.01.2023PDF
8/2023Spoločný úrad samosprávyDODATOK č. 10 K ZMLUVE O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO ÚRADU SAMOSPRÁVY13.06.2023PDF
5/2023Orlík o.z.Pri kúpalisku 1423, 951 31 Močenok42427908Zmluva o poskytnutí finančného príspevku03.04.2023PDF
6/2023Weyland Consulting s.r.o.Veterná 43A, 91701 Trnava55321470Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb05.05.2023PDF
7/2023Lombard s.r.o.Školská 14, 921 01 Piešťany36240125Zmluva/dodatok o poskytovaní služieb15.05.2023PDF
4/2023Sumostav s.r.o.Piešťanská 403/110, 922 31 Sokolovce50685287Zmluva o nájme nebytových priestorov31.03.2023PDF
9/2023Meroco, a.s.Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov35775203Dodatok č.1 k zmluve č. 1208/2020/TD01.06.2023PDF
10/2023DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 811 07 Bratislava45736359Zmluva o prevode výpočtovej techniky19.06.2023PDF
11/2023Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANYP. O. Box D-111, Priemyselná 12a, 922 01 Piešťany35628685Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a o ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch13.03.2023PDF
12/2023Chronogram s.r.o.Vetvárska 10128/26, 821 06 Bratislava53609603Zmluva o dielo11.08.2023PDF
13/2023Národný inštitút vzdelávania a mládežeŠevčekova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava0016348Zmluva o vzájomnej spolupráci ...14.08.2023PDF
14/2023Orlík o.z.Pri kúpalisku 1423, 951 31 Močenok42427908Zmluva o poskytnutí finančného príspevku08.09.2023PDF
15/2023Ing. Marián Ondrišík - SADOPROJEKTKrajinská cesta 2955/34, 921 01 Piešťany35241675Zmluva o dielo č. 15/202311.09.2023PDF
16/2023Mgr. Marcel IštokPiešťanská 272/102, 922 31 SokolovceKúpna zmulva 13.09.2023PDF

Zdielať na Facebooku