Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
1/2024Rímskokatolícka cirkev, farnosť povýšenia Sv. KrížaDlhá 82/1, 922 31 Sokolovce34013539Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov11.01.2024PDF
3/2024Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 916 13 Kostolné 39034133861Dodatok č. 7 k Zmluve 102055201301.01.2024PDF
4/2024Ministerstvo Práce sociálnych vecí a rodiny SRŠpitálska 4, 6, 8, 816 43 BratislavaPoverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hosp. záujmu č. 1/2023/57701.01.2024PDF
5/2024Marius Pedersen, a.s.Príloha č. 2 Zmluvy č. 1101009001.01.2024PDF
6/2024Marius Pedersen, a.s.Príloha č. 2 Zmluvy č. 1101012201.01.2024PDF
7/2024ElekosPárovská 44, 949 01 Nitra37857690Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpoadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/36201.01.2024PDF
2/2024Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyKollárová 8, 917 02 Trnava42156424Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektrickú pečať12.01.2024PDF
8/2024Reštaurácia Centrál - Róbert LajchaWinterova 50, 921 01 Piešťany37473123Zmluva o stravovaní01.02.2024PDF
9/2024Enviromantálny fondNevädzova 806/5, 821 01 Bratislava30796491Dodatok č. 1 k zmluve č. 230056 08U0128.02.2024PDF
10/2024CEDIS s.r.o.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava50607383Zmluva o dielo č. 10/2023/202429.02.2024PDF
11/2024Ekospol a.s.Vajanského 20, 010 01 Žilina00591998Zmluva o výkone autorského dozoru28.02.2024PDF
12/2024Packeta Slovakia s,r,o.Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská48136999Dodatok č.101.03.2024PDF
13/2024IQ ideas, s.r.oNa čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra51113325Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM - 17/201919.04.2024PDF
14/2024Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36361518Zmluva o pripojení odberného el zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy13.03.2024PDF
15/2024Mesto PiešťanyNámestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany00612031Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci č. 355231226.03.2024PDF
16/2024Rímskokatolícka cirkev, farnosť povýšenia Sv. KrížaDlhá 82/1, 922 31 Sokolovce34013539Darovacia zmluva25.04.2024PDF

Zdielať na Facebooku