Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
11-317910Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika31322051Poistná zmluva č. 11-31791021.01.2021PDF  PDF-ocr
15210109Aks Group, s.r.oKošická 2, 010 65 Žilina47424893Zmluva 1521010919.01.2021PDF
01/2021Radovan VlasákPri Jaseni 453/1, 92231 SokolovceKP zmluva o prevode hnuteľnej veci29.01.2021PDF
02/2021Aks Group, s.r.oKošická 2, 010 65 Žilina47424893Dodatok k zmluve č. 1521010922.02.2021PDF
03/2021Slovenská republika - Štatistický úrad SRLamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 4500166197Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke25.03.2021PDF
04/2021Ing. Jozef AdamkovičOrgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany30887232Zmluva na audit 202013.02.2021PDF
11-318356Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10, 813 30 Bratislava 131322051Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti30.04.2021PDF
05/2021Katerína BoledovičováP. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké KostoľanyKúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci17.05.2021PDF
4/2019EKO-SPIRITSihotská 5, 920 01 Hlohovec3799436Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb č. 4/201901.06.2021PDF
06/2021Obyvatelia SokoloviecZmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene30.03.2021PDF
07/2021Regionálne centrum Sloboda zvierat PiešťanyP. O. Box D-111, Priemyselná 12a32628685Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierať Piešťany01.05.2021PDF
08/2021Michaela HajdukŠkolská 306/56, Sokolovce 922 315310183908/202114.06.2021PDF
09/2021DMProjekt s.r.o.Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava35 934 832 DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.05.200703.08.2021PDF
M1/2021TRIPLAN, s.r.o.Horná 81, 974 01 Banská Bystrica48 311 952Mandátna zmluva č.1/202103.08.2021PDF
10/2021Občania obceDodatok k zmluve o zriadení vecného bremena (konanie V 2016/2021)13.08.2021PDF
11/2021Salve Real Estates, s.r.o. a Mgr. Jana FicelováVlárska 6, 831 01 Bratislava46605256Kúpna zmluva07.10.2021PDF
12/2021Mesto PiešťanyNámestie SNP č.3, 921 45 Piešťany00612031Dohoda o spolupráci28.10.2021PDF
13/2021Občania obceKúpna zmluva č. 13/202122.11.2021PDF
14/2021Lombard s.r.oŠkolská 14, 921 01 Piešťany36240125Zmluva o využívaní stĺpov verejného rozhlasu15.11.2021PDF
10039/2021Magna energia a.s.Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany35743565Zmluva o dodávke elektriny29.10.2021PDF
15/2021Marius Petersen a.s.Opatovská 1735, 921 01 Trenčín34115901Príloha č.2 zmluvy č. 110 101 2202.11.2021PDF
16/2021Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb20.09.2021PDF
17/CKF/2021Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, 917 01 Trnava37836901Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov02.12.2021PDF
18/2021Spoločný úrad samosprávyDodatok č. 9 k zmluve o zriadení spoločného úradz samosprávy zo dňa 30.1.201802.12.2021PDF
RD-01/2021/PLSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256Zmluva o dodávke plynu28.10.2021PDF
05/VO/02/2021/EL-KSVOZdruženie miest a obcí, región JE Jaslovské BohuniceUlica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava31826385Príkazová zmluva č. 05/VO/02/2021/EL-KSVO pre plyn a elektrinu30.06.2021PDF  PDF-ocr

Zdielať na Facebooku