Návrhy VZN

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 10.11.2021
Lehota na podanie pripomienok do: 26.11.2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 16.11.2021
Lehota na podanie pripomienok do: 02.12.2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 17.12.2021
Lehota na podanie pripomienok do: 05.01.2022

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 30.06.2022
Lehota na podanie pripomienok do: 01.09.2022

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 29.11.2022
Lehota na podanie pripomienok do: 01.01.2023

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 29.11.2022
Lehota na podanie pripomienok do: 01.01.2023

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 27.1.2023
Lehota na podanie pripomienok do: 1.3.2023
prílohy: Financne pasma A_01_01_2023.pdf a D.pdf

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 27.3.2023
Lehota na podanie pripomienok do: 1.6.2023

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 27.3.2023
Lehota na podanie pripomienok do:

Predkladateľ: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
e-mail: obecsokolovce@sokolovce.sk
telefón: 0907/704 27131-001_vzn_2_2021___nazvy_ulic.pdfvzn 2 2021 nazvy ulic.pdf437,3 kBstiahnuť
31-002_vzn_3_zmena_a_doplnenie_dzn,tko.pdfvzn 3 zmena a doplnenie dzn,tko.pdf450,24 kBstiahnuť
31-003_vzn_4_zmena_a_doplnenie_ost.popl..pdfvzn 4 zmena a doplnenie ost.popl..pdf268,9 kBstiahnuť
31-004_navrh_vzn_1_2021.pdfnavrh vzn 1 2021.pdf528,95 kBstiahnuť
31-005_navrh_vzn_c._2_2022.pdfnavrh vzn c. 2 2022.pdf453,29 kBstiahnuť
31-006_navrh_vzn_c._3_2022.pdfnavrh vzn c. 3 2022.pdf449,62 kBstiahnuť
31-007_navrh_vzn_c._4_2022.pdfnavrh vzn c. 4 2022.pdf262,61 kBstiahnuť
31-008_financne_pasma_a_01_01_2023.pdf.pdffinancne pasma a 01 01 2023.pdf.pdf250,54 kBstiahnuť
31-009_b.pdfb.pdf254,15 kBstiahnuť
31-010_vzn_12023_ciast.uhrada_n_v_zs_a_sz.docvzn 12023 ciast.uhrada n v zs a sz.doc38,5 kBstiahnuť
31-011_vzn_22023_soc.sl.pdfvzn 22023 soc.sl.pdf271,62 kBstiahnuť
31-012_navrh_vzn_3_2023.pdfnavrh vzn 3 2023.pdf469,06 kBstiahnuťZdielať na Facebooku