Návrhy VZN

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 13.06.2020
Lehota na podanie pripomienok do: 27.06.2020

Predkladateľ: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
e-mail: obecsokolovce@sokolovce.sk
telefón: 0907/704 27131-001_vzn__2_2020_miestny_popl.pdfvzn 2 2020 miestny popl.pdf139,96 kBstiahnuťZdielať na Facebooku