Návrhy VZN

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 14.06.2021
Lehota na podanie pripomienok do: 30.06.2021

Predkladateľ: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
e-mail: obecsokolovce@sokolovce.sk
telefón: 0907/704 27131-001_navrh_vzn_01_2021.pdfnavrh vzn 01 2021.pdf492,79 kBstiahnuťZdielať na Facebooku