Návrhy VZN

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 10.11.2021
Lehota na podanie pripomienok do: 26.11.2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021:

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 16.11.2021
Lehota na podanie pripomienok do: 02.12.2021

Predkladateľ: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
e-mail: obecsokolovce@sokolovce.sk
telefón: 0907/704 27131-001_vzn_2_2021___nazvy_ulic.pdfvzn 2 2021 nazvy ulic.pdf437,3 kBstiahnuť
31-002_vzn_3_zmena_a_doplnenie_dzn,tko.pdfvzn 3 zmena a doplnenie dzn,tko.pdf450,24 kBstiahnuť
31-003_vzn_4_zmena_a_doplnenie_ost.popl..pdfvzn 4 zmena a doplnenie ost.popl..pdf268,9 kBstiahnuťZdielať na Facebooku