Tlačivá (Stavebné konanie, daňové priznanie, ...)

Všetky potrebné tlačivá pre stavebné konanie, daňové priznanie, ....

Daňové priznanie:

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam – platné od 1. 9. 2023 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam – platné od 1. 9. 2023 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)

Stavenné konanie:85-001_1._ziadost_o_suhlas_s_vyrubom.doc1. ziadost o suhlas s vyrubom.doc30,5 kBstiahnuť
85-002_Žiadost___posudenie_stavby_na_uzivanie_140d_sz.pdfŽiadost posudenie stavby na uzivanie 140d sz.pdf282,06 kBstiahnuť
85-004_tl___nariadenie_odstranenia_stavby.doctl nariadenie odstranenia stavby.doc37 kBstiahnuť
85-005_tl___navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.doctl navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia.doc46,5 kBstiahnuť
85-006_tl___navrh_na_vydanie_ur___fo_po.doctl navrh na vydanie ur fo po.doc56 kBstiahnuť
85-007_tl___ohlasenie_drobnej_reklamnej_stavby.doctl ohlasenie drobnej reklamnej stavby.doc49 kBstiahnuť
85-008_tl___ohlasenie_jednoduchej_stavby.doctl ohlasenie jednoduchej stavby.doc45 kBstiahnuť
85-009_tl___ohlasenie_drobnej_stavby.pdftl ohlasenie drobnej stavby.pdf261,85 kBstiahnuť
85-010_tl___ohlasenie_stavebnych_uprav.doctl ohlasenie stavebnych uprav.doc40,5 kBstiahnuť
85-011_tl___ohlasenie_udrziavacich_prac.doctl ohlasenie udrziavacich prac.doc40 kBstiahnuť
85-012_tl___podnet_na_vykonanie_Šsd.doctl podnet na vykonanie Šsd.doc28,5 kBstiahnuť
85-013_tl___prehlasenie___stavebny_dozor.doctl prehlasenie stavebny dozor.doc27 kBstiahnuť
85-014_tl___vyjadrenie_vlastnika_susednej_nehnutelnosti.doctl vyjadrenie vlastnika susednej nehnutelnosti.doc27,5 kBstiahnuť
85-015_tl___vyjadrenie_suseda_k_stavbe.pdftl vyjadrenie suseda k stavbe.pdf156,99 kBstiahnuť
85-016_tl___vzdanie_sa_odvolania.doctl vzdanie sa odvolania.doc35,5 kBstiahnuť
85-017_tl___ziadost___dodatocne_stavebne_povolenie.doctl ziadost dodatocne stavebne povolenie.doc58 kBstiahnuť
85-018_tl___ziadost___predlzenie_platnosti_sp.doctl ziadost predlzenie platnosti sp.doc28,5 kBstiahnuť
85-019_tl___ziadost___zmena_stavby_pred_dokoncenim.doctl ziadost zmena stavby pred dokoncenim.doc28 kBstiahnuť
85-020_tl___ziadost___zmena_terminu_dokoncenia_stavby.doctl ziadost zmena terminu dokoncenia stavby.doc28,5 kBstiahnuť
85-021_tl___ziadost___zmena_ucelu_uzivania.doctl ziadost zmena ucelu uzivania.doc30,5 kBstiahnuť
85-022_tl___ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.doctl ziadost o povolenie odstranenia stavby.doc35 kBstiahnuť
85-023_tl___ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.doctl ziadost o povolenie terennych uprav.doc36,5 kBstiahnuť
85-024_tl___ziadost_o_povolenie_vstupu_na_susedny_pozemok.doctl ziadost o povolenie vstupu na susedny pozemok.doc34,5 kBstiahnuť
85-025_tl___ziadost_o_vydanie_sp___fo.doctl ziadost o vydanie sp fo.doc72,5 kBstiahnuť
85-026_ziadost_vjazd_sus_3.docziadost vjazd sus 3.doc31 kBstiahnuť
85-027_ziadost_rozkopavka___sus.docziadost rozkopavka sus.doc36,5 kBstiahnuť
85-028_mzzo__suhlas_sp___kr_2024.pdfmzzo suhlas sp kr 2024.pdf134,45 kBstiahnuťZdielať na Facebooku