DARUJ 2%

Na obnovu, rekonštrukciu kaštieľa v Sokolovciach, úpravu a revitalizáciu jeho parku sme založili občianske združenie. Aj vďaka vašim 2 percentám budeme môcť zveľaďovať priestory parku a kaštieľa, aby nám mohli slúžiť v čo najväčšom rozsahu. O aktivitách vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme za každý príspevok vo forme vašich 2 %.

Ako nám môžete darovať 2 % z dane?
Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť k ročnému zúčtovaniu nájdete TU

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžete v prospech nášho občianskeho združenia poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby TU

4. Do Vyhlásenia napíšte:
a) Vaše údaje
b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie je povinné).

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama
1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2022 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech nášho občianskeho združenia poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 54036780 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Zachráňme sokolovský kaštieľ
Sídlo (ulica): Piešťanská
Súpisné číslo: 232/82
PSČ: 92231
Obec: Sokolovce
Č. účtu: SK 69 1111 0000 0017 3409 9008

Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie je povinné).

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Daňové priznanie typu A (online)
Daňové priznanie typu B (online)

Som právnická osoba
1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba tá naša). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane
b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba tá naša). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% / 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 54036780 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Zachráňme sokolovský kaštieľ
Sídlo (ulica): Piešťanská
Súpisné číslo: 232/82
PSČ: 92231
Obec: Sokolovce
Č. účtu: SK 69 1111 0000 0017 3409 9008

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie je povinné).

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

Daňové priznanie PO


Dve percentá z dane na Pravda.sk74-001_ziadost_k_rocnemu_zuctovaniu_preddavkov.pdfziadost k rocnemu zuctovaniu preddavkov.pdf393,33 kBstiahnuť
74-002_zachranme_sokolovsky_kastiel_vyhlasenie_ano_27_2023.pdfzachranme sokolovsky kastiel vyhlasenie ano 27 2023.pdf96,25 kBstiahnuťZdielať na Facebooku