Zápis detí do MŠ 2022/23

Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude prebiehať s osobnou prítomnosťou zapisovaných detí v dňoch: 9.-10. mája 2022 od 10.00 hod. do 12.00 hod. v budove MATERSKEJ ŠKOLY.

Prijatie dieťaťa je na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bez ktorého žiadosť je neplatná. Tlačivá možno prevziať: v MŠ, prípadne stiahnuť na webovej stránke školy.

Kritériá prijímania detí do MŠ:
Do MŠ prednostne budú prijaté tie deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle §59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní:
⦁ ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú trvalé bydlisko v obci Sokolovce (spádová MŠ)
⦁ s odloženým, prípadne dodatočne odloženým začiatkom plnenia PŠD
⦁ deti mladšie ako 3 roky sa príjmu iba v prípade, že bude voľná kapacita MŠ
Zdielať na Facebooku