História

Nositeľkou vzdelanosti a kultúry v každej väčšej lokalite bola vždy škola. A tak by sa žiadalo o minulosti našej školy napísať čo najviac, aby si každý vedel porovnať ako ďaleko pokročilo školstvo od svojich prvopočiatkov. Lenže bohužiaľ sokolovská škola sa nespomína v žiadnych dostupných historických dokumentoch. Či už ide o Komlošiho prácu o školstve alebo o Dejinách školstva katolíckeho, ktoré sa nachádza v Ostihomskom arcibiskupstve. Údajne celý archív sokolovského školstva zhorel za farára Teodora Rasticu, ktorý pôsobil v našej obci v rokoch 1869 - 1911. Tak je to i zapísané v školskej kronike, ktorá je vedená od roku 1921 a tak sa o sokolovskej škole, ktorá údajne jestvovala už v roku 1780, nezachovali žiadne správy.

Z ústneho podania pamätníkov Ľ. Galbavého a G. Vidu za čias Rakúsko - uhorskej monarchie bola v Sokolovciach "jednotriedka", ktorá bola umiestnená v tzv. "Jagerny", vyučovalo sa v maďarskom jazyku. Zariadenie školy bolo veľmi primitívne. Žiaci sedávali na štvrnohých laviciach, na akých sa prali šaty na potoku. Počet žiakov býval 15 - 30. V zime bol počet vždy nižší, lebo chudobní žiaci nemali teplé obleky, ani vhodnú obuv, tak zostávali cez zimu doma. Deti, ktoré školu navštevovali i v zimnom období, boli povinné priniesť 4 - 5 polien dreva do kachiel, v ktorých sa v triede kúrilo. Žiaci písali a počítali na bridlicových tabuľkách kriedou zvanou "grifel". Tabuľka bola veľkosti asi 30x20 cm. Keď bola popísaná po oboch stranách, tak sa handričkou zotrela a v písaní sa pokračovalo. Z mien učiteľov sa z tých čias zachovalo meno učiteľa Szentekersztyho.

Táto jednotriedna škola sa v Sokolovciach zachovala až do roku 1932. Zaujímavosťou tejto školy bolo to, že keď učiteľ ochorel, tak ho vo vyučovaní zastupoval richtár.

Od roku 1931 bola zriadená v našej obci "dvojtriedka". Začalo sa písať perom i ceruzkou do zošitov a vyučovalo sa 8 predmetov. Vyučujúci boli až do roku 1939 učitelia českej národnosti. V školskom roku 1932 - 33 to boli Alfonz Štefka a Zděnka Zukalová, 1933 - 34 až do roku 1939 Alfonz Štefka a Marie Vrátilová.

Po vytvorení Slovenského štátu bola v Sokolovciach zriadená trojtriedna škola, v ktorej sa vystriedali do roku 1945 títo učitelia : J. Paučo, K. Závadská, E. Mácová, Etela Jankovičová, Zlata Pavlíková, Marta Kormadelová, Anna Nižňanská a Felicita Vavrová. Riaditeľom bol Juraj Paučo.

Po skončení II. svetovej vojny a vytvorení Česko - slovenskej republiky sa vytvorila štvortriedna škola, ktorá bola umiestnená v miestnom kaštieli. Riaditeľom sa stal Ondrej Ziman. V škole vyučovali : A.Zimanová, J.Vagačová, A.Táborská, A.Hanicová a L.Slezáriková. V školskom roku 1958 - 59 bola zriadená 5 -triedna škola a jej riaditeľom bol menovaný Ján Slaninka. V školskom roku 1962 - 63 sa začalo vyučovať v budove novej školy, na výstavbe ktorej sa podieľala veľká časť našich občanov, pod vedením starostu pána Adalberta Homolu. Riaditeľom tejto školy až do roku 1990 bol Ján Slaninka.

V tomto období vyučovali v našej škole títo učitelia: Ján Slaninka, V. Slaninková - Piešťanská, Milan Janek, M. Semelyová, E. Ondrejkovičová, M. Čapúchová, E. Boháčová, Š. Matláková, M. Fanová a V. Škvarková.

V novembri roku 1989 sa novým riaditeľom stal J. Nôška, ktorý za pomoci starostu obce p. Antona Dóczyho a Školskej správy v Trnave dokázal za tri mesiace zriadiť plne organizovanú 8 - triednu školu. V roku 1991 sa riaditeľkou školy stala pani Beáta Levčíková. Je prvou ženou zastávajúcou tento dôležitý post v našej škole. Ďalšími vyučujúcimi sú: S. Romanová, E. Hrdinová, J. Danková, A. Mikušová, M. Budačová, R. Vavrová, J. Ostrica, M. Hanková, M. Zittová, A. Kusendová, A. Beňová a E. Pullmannová. V rokoch 1994 - 1995 sa riaditeľkou stala RNDr. Alica Kusendová, v rokoch 1995 - 1998 Helena Hrdinová, v rokoch 1998 - 1999 bol riaditeľom Pavol Puček, od roku 1999 - 2000 Roman Nedorost. V roku 2000 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Mgr. František Kočiš. Od 1.6.2011 riaditeľkou školy RNDr. Margita Lacková.

V roku 1991 sa po prvý raz od roku 1945 začalo okrem ruštiny s výučbou svetových jazykov angličtiny a nemčiny.

Ku školstvu patrí i materská škola, ktorá bola v našej obci zriadená v r. 1964, v starej budove bývalej školy. V roku 1980 si občania svojpomocne v rámci akcie "Z" pod vedením starostu obce p. Antona Dóczyho, vybudovali novú modernú škôlku, ktorá je poschodová - dvojtriedna, moderne vybavená a ktorú v súčasnosti navštevuje 38 detí.

Od 1.1.2008 je zlúčená Základná škola s Materskou školou.Zdielať na Facebooku