Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sokolovce 2014-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sokolovce na roky 2014-202088-001_phsr_sokolovce_2014_2020.pdfphsr sokolovce 2014 2020.pdf2,65 MBstiahnuťZdielať na Facebooku