Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sokolovce na roky 2023-2030

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sokolovce na roky 2023-203088-001_phrsr_sokolovce_2023___2030.pdfphrsr sokolovce 2023 2030.pdf3,16 MBstiahnuťZdielať na Facebooku