Inflačná dotácia

Informácie ohľadom inflačnej dotácie, na ktorú majú nárok fyzické osoby, ktoré nie sú poberateľmi dôchodkových dávok, nemajú príjem zo závislej činnosti a dovŕšili najneskôr v mes. máj 2022 vek 62 rokov.79-001_inflacna_pomoc.pdfinflacna pomoc.pdf447,5 kBstiahnuť
79-002_inflacna_dotacia.pdfinflacna dotacia.pdf454,66 kBstiahnuťZdielať na Facebooku