Vývoz odpadu na 1. štvrťrok na rok 2023


Vývoz komunálneho odpadu:

Obecný úrad Sokolovce oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční každý párny týždeň. Vývozný deň je piatok. Smetné nádoby treba vyložiť ku komunikácii, po ktorej je vykonávaný vývoz. Prosíme občanov, aby uvedený oznam zobrali na vedomie.


Vývoz plastového odpadu:

03. Januára (Utorok)
14. Februára (Utorok)
28. Marca (Utorok)

Vrecia (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)

Zberá sa:
PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín, polystyrén

Vrece nesmie obsahovať:
nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)Vývoz zberového skla:

13. Januára (Piatok)
17. Februára (Piatok)
24. Marca (Piatok)

Plastová nádoba - zelená (slúži na zber skla)

Zberá sa:
prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Zberová nádoba nesmie obsahovať:
žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)Vývoz zberového papiera:

18. Januára (Streda)
22. Februára (Streda)
29. Marca (Streda)

Plastová nádoba - modrá (slúži len na zber papierov)

Zberá sa:
Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Nezberá sa:
pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami

Zberová nádoba nesmie obsahovať:
nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)Vývoz kovov:

18. Januára (Streda)
01. Marca (Streda)

Plastová nádoba -červená (slúži na zber kovov)

Zberá sa:
Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.

Nezberá sa:
kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.

Zberová nádoba nesmie obsahovať:
kovy znečistené surovinami.Vývoz kompozitných obalov (tetrapakov):

15. Februára (Streda)
29. Marca (Streda)

Plastová nádoba - oranžová, vrecia (slúži na zber kompozitných obalov - tetrapakov)

Zberá sa:
obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP
Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť

Zberová nádoba nesmie obsahovať:
tetrapaky znečistené surovinami.Vývoz rastlinného oleja:

Oznamujeme občanom, že Obec Sokolovce vrámci separovaného zberu zbiera aj použitý prepálený rastlinný olej.
V tomto prepálenom použitom oleji nesmú byť zvyšky jedál.

Harmonogram zberu:

Zdielať na Facebooku