Stanovisko zberovej spoločnosti k vývozu odpadu

Oznamujeme Vám, že z dôvodu zmeny legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva (najmä Vyhláška MŽP SR č. 192/2022 novelizuje vyhlášku č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti a Vyhláška MŽP SR č.194/2022 novelizuje vyhlášku č.371/2015, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o odpadoch) sme prepočítali štandardy zberu novými koeficientami pre triedený zber papiera, plastov, skla, kovov a vkm a príslušným OZV zaslali návrh spolupráce na 2.polrok 2022 obnášajúci zmenu počtu nádob alebo vriec a zmenu frekvencie vývozu jednotlivých komodít tak, aby obec plnila zákonné náležitosti.
Vzhľadom k tomu, že sme k dnešnému dňu nedostali stanovisko v tejto veci od všetkých OZV, nie je možné pripraviť a obciam distribuovať harmonogramy vývozu triedených zložiek na 2.polrok 2022. Zašleme ich po odsúhlasení návrhov OZV, najneskôr však 30.6.2022.

Súčasne by som Vás chcela informovať, že zmeny v triedenom zbere účinné od 1.1.2023 (napr. nulová donášková vzdialenosť pre separovaný zber v IBV) registrujeme a zvažujeme najvhodnejšie alternatívy, ktoré budú v nadchádzajúcom období predmetom jednaní s OZV.

Ďakujeme za porozumenie.53-001_zz_2022_194_20230102_novela_371_2015.pdfzz 2022 194 20230102 novela 371 2015.pdf688,68 kBstiahnuť
53-002_zz_2022_192_20220602_novela_373_2015.pdfzz 2022 192 20220602 novela 373 2015.pdf1,39 MBstiahnuťZdielať na Facebooku