Vývoz odpadu na 2. pólrok 2024

Vývoz komunálneho odpadu:

Obecný úrad Sokolovce oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční každý párny týždeň. Vývozný deň je piatok. Smetné nádoby treba vyložiť ku komunikácii, po ktorej je vykonávaný vývoz. Prosíme občanov, aby uvedený oznam zobrali na vedomie.


Vývoz plastového odpadu + kovov + tetrapakov:

02. Júla (Utorok)
13. Augusta (Utorok)
24. Septembra (Utorok)
19. Novembra (Utorok)

Vrecia (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov), kovov a tetrapakov

Zberá sa:
PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín, polystyrén
Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.
obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP. Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť


Vrece nesmie obsahovať:
nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)
kovy znečistené surovinami
tetrapaky znečistené surovinamiVývoz zberového skla:

12. Júla (Piatok)
16. Augusta (Piatok)
20. Septembra (Piatok)
25. Októbra (Piatok)
29. Novembra (Piatok)

Plastová nádoba - zelená (slúži na zber skla)

Zberá sa:
prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Zberová nádoba nesmie obsahovať:
žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)Vývoz zberového papiera:

08. Augusta (Štvrtok)
17. Októbra (Štvrtok)
19. Decembra (Štvrtok)

Plastová nádoba - modrá (slúži len na zber papierov)

Zberá sa:
Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Nezberá sa:
pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami

Zberová nádoba nesmie obsahovať:
nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)Vývoz rastlinného oleja:

Oznamujeme občanom, že Obec Sokolovce vrámci separovaného zberu zbiera aj použitý prepálený rastlinný olej.
V tomto prepálenom použitom oleji nesmú byť zvyšky jedál.

Harmonogram zberu:
63-001_plasty,kovy,vkm.docplasty,kovy,vkm.doc213 kBstiahnuť
63-002_sklo_obce.docsklo obce.doc318 kBstiahnuť
63-003_papier_obce.docpapier obce.doc153 kBstiahnuťZdielať na Facebooku