Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Hlohovec na obdobie rokov 2018 - 202766-001_lesny_celok.pdflesny celok.pdf1,27 MBstiahnuťZdielať na Facebooku