SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Obec SOKOLOVCE nepožaduje žiadne údaje, ak ich používateľ neposkytnete vedome dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej z ponúkaných služieb. Okrem týchto poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi. Na stránkach www.sokolovce.sk sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby poskytnete aj údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nakladanie s nimi a ich ochrana je upravená uvedeným zákonom. Obec SOKOLOVCE garantuje ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne pre potreby Obce SOKOLOVCE. Zároveň vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám. Obec SOKOLOVCE Vás na Vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí z ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky Vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.
Zdielať na Facebooku