Informácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava

Informácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava na zverejnenie:

Informáciu o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách:
Domáce a obecné zabíjačky

aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu:
Usmernenie,
Grafické znázornenie postupu registrácie a nákupu ošípanej,
Príloha č.1,
Príloha č. 2.


Informácie k registrácii je možné nájsť aj na webovej stránke Štátnej veterinárnej s potravinovej správy SR v Bratislave: Informácie k registrácii

informácie k Africkému moru ošípaných:
AMO leták,
Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme,
Leták o AMO – potraviny /odpady/.73-001_domace_a_obecne_zabijacky.pdfdomace a obecne zabijacky.pdf99,44 kBstiahnuť
73-002_usmernenie_pre_registraciu_chovu_s_1_osipanou_na_domacu_spotrebu.pdfusmernenie pre registraciu chovu s 1 osipanou na domacu spotrebu.pdf595,13 kBstiahnuť
73-003_graficke_znazornenie___registracia_chovu_s_1_osipanou_na_domacu_spotrebu.pptxgraficke znazornenie registracia chovu s 1 osipanou na domacu spotrebu.pptx571,86 kBstiahnuť
73-004_priloha_c_1.pdfpriloha c 1.pdf95,21 kBstiahnuť
73-005_priloha_c_2.pdfpriloha c 2.pdf60,93 kBstiahnuť
73-006_amo_letak_.pdfamo letak .pdf454,63 kBstiahnuť
73-007_biologicke_zasady_manipulovania_s_osipanymi_na_farme_.pdfbiologicke zasady manipulovania s osipanymi na farme .pdf737,52 kBstiahnuť
73-008_letak_amo___potraviny.pdfletak amo potraviny.pdf363,69 kBstiahnuťZdielať na Facebooku