stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Petícia za podporu zrušenia vlaky a zastávky Leopoldov-Piešťany 28.07.2022Petícia za podporu zrušenia vlaky a zastávky Leopoldov-Piešťany

Petícia Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice za zmenu nového plánovaného Grafikonu vlakovej dopravy 2023, ktorou sa od decembra 2022 plánuje zrušiť zastavovanie väčšiny diaľkových vlakov osobnej prepravy v železničných staniciach Leopoldov a Piešťany. Navrhované zmeny sú z dielne Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Voľby do orgánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov 2022 18.07.2022V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov zverejňujeme:
- volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva,
- meno, sídlo, telefónne číslo a e-mailovú adresu zapisovateľky MVK,
- e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MKV a OVK
Nové detské ihriská 12.07.2022

S radosťou oznamujeme, že modernizácia a rekonštrukcia hlavného detského ihriska na Hlohoveckej ulici je už takmer ukončená.
Pribudlo hneď niekoľko rôznych prvkov, aby sa tu mohli deti zabaviť do sýtosti 😉.
Mysleli sme zároveň aj na mamičky a doplnili sme lavičku a ďalšia (t.j. piata) je objednaná. Taktiež sa na ihrisku zasadili javory, aby sa vytvoril tieň a bolo tu príjemnejšie 😊.
Ihrisko je určené pre deti do 12 rokov.
Prosíme všetkých návštevníkov ihriska, aby dodržiavali čistotu a nepoškodzovali jednotlivé hracie prvky.

Pozvánka na zasadnutie OZ (15.07.2022) 08.07.2022Pozvánka na zasadnutie OZ (15.07.2022)Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 15. júla 2022 (piatok) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu.
Inflačná dotácia 30.06.2022

Informácie ohľadom inflačnej dotácie, na ktorú majú nárok fyzické osoby, ktoré nie sú poberateľmi dôchodkových dávok, nemajú príjem zo závislej činnosti a dovŕšili najneskôr v mes. máj 2022 vek 62 rokov.

Do rozprávky 01.07.2022

Pozývame vás na super akciu pre deti, ktorá sa bude konať 02.07.2022 od 15:00 hod v areáli ZŠ a MŠ Sokolovce a na futbalovom ihrisku. Na tejto akcii sa deti môžu tešiť na rôzne aktivity, penovú party, skákací hrad, tombolu, občerstvenie a ďalšie. Zábava pre celú rodinu istá!

Rozpočet obce - príjmy a výdavky 2022 30.06.2022Rozpočet obce - príjmy a výdavky č. 1/2022
Vývoz odpadu na 2. polrok na rok 2022 30.06.2022Dátumy vývozu odpadu na 2. polrok na rok 2022 a informácie o zbere odpadu v obci Sokolovce.
Návrh VZN č. 2/2022 30.06.2022Návrh VZN č. 2/2022Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022
Stanovisko zberovej spoločnosti k vývozu triedeného odpadu 23.06.2022Nové stanovisko zberovej spoločnosti k vývozu triedeného odpadu, v dôsledku zmeny legislatívy.
Pozvánka na zasadnutie OZ (22.06.2022) 16.06.2022Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 22. júna 2022 (streda) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu.
Záverečný účet za rok 2021 26.05.2022Záverečný účet za rok 2021Záverečný účet za rok 2021
Zvýšte opatrnosť 18.05.2022

Dávajte si pozor! Bolo nám hlásené, že v posledných týždňoch došlo pri novej bytovke 2x o prevŕtanie palivovej nádrže na aute (krádež benzínu)… Buďte viac obozretní a dávajte si väčší pozor na cudzích ľudí (hlavne v nočných hodinách).

Podpora projektu Čerstvé hlavičky 03.05.2022MŠ a ZŠ Sokolovce ozamuje, že MŠ a ZŠ sú zapojení do projektu čerstvé hlavičky.
Deň matiek v Sokolovciach 02.05.2022Deň matiek v Sokolovciach

Obecný úrad Sokolovce usporadúva oslavu Dňa matiek v piatok 6. mája 2022 o 16:00 v sále kultúrneho domu.
Pozývame všetky mamičky a babičky na príjemné stretnutie ako poďakovanie za to, že ste ❤️.

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zdielať na Facebooku