stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informácie k celoplošnému testovaniu COVID-19 31.10.2020

Tento víkend - už zajtra 31. októbra a v nedeľu 1. novembra sa uskutoční v našej krajine celoplošné testovanie na COVID - 19.
V našej obci sa bude testovať v sále kultúrneho domu.

Začiatok je vždy ráno od 7:00 do 21:30 - kedy sa robí posledný test. Obedňajšia prestávka je od 12:00 - 12:45, večerná prestávka od 18:00 - 18:30.
Počas jednej hodiny sa dá otestovať maximálne 35 osôb. (Aj podľa toho sa dá orientovať).
Testovanie je bezplatné. Testujú sa občania od 10 - 65 rokov, môžu prísť aj starší.
Deti od 10 - 15 rokov ak nemajú OP, prinesú si kartičku poistenca, ostatní si prineste prosím občiansky preukaz.
Každý občan dostane po otestovaní certifikát s vyznačením, či je negatívny alebo pozitívny na COVID - 19.
Prosíme občanov, aby sa nestresovali a nepodliehali žiadnej panike v prípade, ak budú mať pozitívny výsledok testu.

Ak bude niekto z nás pozitívne testovaný, tak zostane v domácej karanténe 10 dní aj s rodinnými príslušníkmi žijúcimi v spoločnej domácnosti.

Tí, ktorí budú mať test negatívny - aj tí sa musia správať i naďalej zodpovedne.
-Nosiť rúško,
-dezinfikovať si ruky,
-dodržiavať odstupy od ľudí 2 metre.

Nezabúdajte tiež, že podávanie rúk je potrebné nahradiť len slovným pozdravom (za dodržania 2m odstupu).

Vzhľadom k tomu, že testovať sa bude len 2 dni (sobota a nedeľa), nechceli sme komplikovať testovanie občanov ani podľa abecedy, ani podľa ulíc. Preto:
---KTO KEDY PRÍDE, VTEDY BUDE OTESTOVANÝ---

V prípade, že by bolo veľa občanov pri kultúrnom dome, oznámime vám v rozhlase, aká je situácia pri testovaní.

Verím, že sa v nás prebudí spolupatričnosť, zodpovednosť, trpezlivosť a ohľaduplnosť. Preto ak budeme čakať na testovanie a budú medzi nami starší občania, ZŤP alebo mamičky, ktoré odbehli od svojich detí, alebo budúce mamičky, tak dokážme, že sme gentlemani a týchto našich spoluobčanov pustíme pred seba.

S týmito dobrými vlastnosťami a s dávkou pokory túto pandémiu zdoláme.
Svojou rozhodnosťou a účasťou na testovaní dokážme, že sme zodpovední!

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zdielať na Facebooku