stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Možnosti štúdia na SOŠ Piešťany 01.12.2020
Stredná odborná škola technická Piešťany
otvára v školskom roku 2021/2022

 
4-ročné študijné odbory
2697 K  mechanik elektrotechnik
2682 K  mechanik počítačových sietí
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

3-ročné učebné odbory
2487 H 01 autoopravár mechanik
2487 H 02 autoopravár elektrikár
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

2-ročný učebný odbor
2478 F strojárska výroba

2-ročné nadstavbové štúdium v odboroch
2414 L 01 strojárstvo
2675 L elektrotechnika

Škola ponúka štúdium v systéme štátneho aj duálneho vzdelávania,
možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníkov
v elektrotechnike podľa § 21 vyhl. č. 508/2009 a základný zváračský kurz .


Kontakt:
033 7965109, 033 7965108, sekretariat@sostpn.sk alebo osobne v škole
www.sostpn.sk
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zdielať na Facebooku