stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oznam o čistení okolia Váhu (23.4.2016) 05.07.2015V sobotu 23.4.2016 Obec Sokolovce poriadala dobrovoľnú brigádu.
Brigády sa zúčastnili títo občania:
- Ing. Marián Dóczy
- Viliam Dzuro
- František Kudláč
- Ing. Ľubomír Pikus
- Alžbeta Pikusová
- Emília Paulovičová
- Matúš Dóci
- Dalibor Fulajtár
- Timot Kraushuber
- Timea Kraushuberová
- Jozef Rusnák ml.
Obecný úrad Sokolovce touto cestou ďakuje za pomoc pri čistení okolia Váhu.


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zdielať na Facebooku