stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.03.2017Výzva na predloženie cenovej ponuky s názvom: Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sokolovce.
Obecný ples v Sokolovciach 02/2017 15.01.2017Obecný ples v Sokolovciach 02/2017Popis a fotky z tohtoročného obecného plesu v Sokolovciach.
Straty a nálezy po obecnom plese 23.04.2013
Rekonštrukcia dámskych toaliet KD 08.03.2016Rekonštrukcia dámskych toaliet KDPo zrekonstruovani saly, podlahy, okien, opony a k novemu nabytku pribudnu este v nasom kulturnom dome aj obnovene damske toalety.
Oznam o výrube stromov v obci Ratnovce (16.02.2017) 06.06.2013
Oznam o stavbách 02.11.2016Obecný úrad Sokolovce upozorňuje stavebníkov nových stavieb ako i realizátorov stavebných úprav hotových stavieb, prístavieb a dostavieb na nutnosť dodržovania zásad a postupov v oblasti povolovania stavieb,zmien stavieb a udržiavacích prác.
ZŠ - Výberové konanie 20.11.2014Obec Sokolovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ
Vývoz komunálneho a plastového odpadu na rok 2017 23.04.2015Vývoz komunálneho a plastového odpadu na rok 2017
Pozvánka na ohňostroj 08.07.2015
Stolnotenisové tréningy 23.12.2016Stolnotenisový klub oznamuje, že tréningy stolného tenisu sa konajú každú stredu od 18:00 do 20:00 v KD.
Rozpočet na rok 2017 18.11.2015Rozpočet na rok 2017
Zápisnica zo zasadnutia OZ 25.12.2015Zápisnica zo zasadnutia OZZápisnica z posledného zasadnutí OZ (30.11.2016 a 6.12.2016)
Vianočný a novoročný vinš starostu, poslancov OZ a pracovníkov OcÚ 02.01.2016
Privítanie detí 2016 15.12.2016Privítanie detí 2016V stredu 14.12.2016 v sále kultúrneho domu zaznievali uspávanky.Starosta obce Ing. Marián Dóczy slávnostne uvítal do života našej obce 20 detí,ktoré sa narodili v rokoch 2014-2016. Malým ratolestiam a ich rodičom poprial veľa zdravia, lásky a radosti.
Zmena otváracích hodín obecnej knižnice 01.12.2016Obecná knižnica bude otvorená:
v párny týždeň: utorok: 16:00 - 18:00
v nepárny týždeň: streda: 16:00 - 18:00.
Srdečne Vás pozývame.
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zdielať na Facebooku