Zmeny v triedenom zbere

Triedený zber bude od 1.4.2023 zabezpečovaný nasledovne:

PAPIER:
- IBV - 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV). Vrecia budú obciam v krátkom čase distribuované na Obecné úrady, odkiaľ si ich občania prevezmú a následne pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.

- KBV - 1100 l kontajnery (modrej farby)

SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + OBALY Z KOVOV + VKM:
- IBV - 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV). Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.

- KBV - 1100 l kontajnery. Aktuálne umiestnené 1100 l
kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber" - ukážku Vám posielam v prílohe (nalepka 3zber.pdf). Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Moderná triediaca linka našej spoločnosti v Hlohovci-Šulekove zabezpečí optické triedenie jednotlivých komodít s využitím balistického separátora.

SKLO:
- IBV aj KBV - 1100 l kontajnery (zelenej farby)50-001_nalepka_3zber.pdfnalepka 3zber.pdf410,28 kBstiahnuťZdielať na Facebooku