Pamiatky

Kostol v obci bol postavený v barokovom štýle v roku 1770. Fara o päť rokov neskôr. V našej obci sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1834. Od neznámeho autora je súsošie pred farou, ktoré je v barokovom štýle a znázorňuje Kalváriu s krížom. Pochádza zo sedemnásteho storočia.Ďalšou pamiatkou a dominantou Sokoloviec je barokovo - klasicistický kaštieľ, ktorý bol vystavaný začiatkom 18. storočia. K tomuto kaštieľu bola v druhej polovici 18. storočia vybudovaná veža s cimburím, ktorá slúžila ako hvezdáreň. V kaštieli sa vystriedali viaceré šľachtické rody. Nyáriovci od 17. storočia, Škrabalovci, v 18. storočí Amadeovci, Windischgrätzovci, Degenfeld - Schonbur, Hirschwerk, David Horn, Bernát Blum a Gyulayovci.

Poslednými majiteľmi kaštieľa boli Gyulayovci. Do areálu kaštieľa patrí i park s rybníkom, ktorý zušľachtil David Horn. V parku sa nachádzajú vzácne dreviny, ktoré sú chránené. Sú to hlavne platany a dva červené buky, ktoré majú vyše 200 rokov. Medzi najstaršie dreviny patril jaseň. Bol umiestnený v rohovej časti záhrady a ktorý zapálil doteraz nezistený vandal. Jeho vek sa odhadoval na 400 rokov. Okrem týchto unikátov sa v kaštieľskom parku nachádzajú aj iné vzácne dreviny. Celý areál je štátom chránená pamiatka.

Dnes budovu kaštieľa vlastní spoločnosť D I Y a.s., ktorá túto odkúpila od FN Trnava.
Z chotára Sokoloviec pochádzajú paleontologické nálezy kostí mamuta, ktorý v týchto miestach žil v chladných arktických dobách. Na osídlenie z obdobia staršej doby kamennej - paleolitu (38000 - 14000 rokov pred n.l.) poukazujú nálezy úštepovej industrie a pleistocénne uhlíky. Ďaľšie praveké nálezy z chotára obce pochádzajú až zo staršej doby železnej (700 - 450 rokov pred n.l.). Zistili sa v polohe Nad starým Váhom.

Zaujímavý nález - germánsky hrob bol zistený v polohe Pod židovňou. V hrobe sa našla bronzová jednodielna spona, na základe ktorej bol hrob zaradený do obdobia mladšej doby rímskej (3. stor. n.l.). Slovenské a včasnohistorické osídlenie (9. - 11. stor.) bolo v chotári obce zistené v polohe Nad starým Váhom. Stredoveké osídlenie v intraviláne obce dokladajú nálezy črepov z 13. - 16. stor. Stredovekého pôvodu sú aj niektoré architektonické časti kaštieľa pôvodne považovaného len za barokovo - klasicistickú stavbu z 2. pol. 18. stor. Do 15. - 16. stor. je datovaná železná sekera nájdená v polohe Pod židovňou.

Kontaktné informácie
Peter Dovčík
Poslanec
Predseda komisie športovej a kultúrnej

Zdielať na Facebooku