Verejné vyhlášky od roku 2021

Verejné vyhlášky obce Sokolovce od roku 2021:

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre obec Sokolovce číslo: OU-PN-OSZP-2021/000913-004 (12422180.xml.pdf).
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 270/2020 – Ba / OZK (ozksp Matejkova.pdf).
Oznámenie o povolení stavby č.j. 203/2019 - Ba / DSP (sp DOD rozh. Istok 203-2019 oc 141-164).
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 26/2021 (ozktermin-Veres2-vv.pdf).98-001_12422180.xml.pdf12422180.xml.pdf288,87 kBstiahnuť
98-002_ozksp_matejkova.pdfozksp matejkova.pdf159,58 kBstiahnuť
98-003_spdod_rozh._istok_203_2019_pc_141_164.pdfspdod rozh. istok 203 2019 pc 141 164.pdf486,43 kBstiahnuť
98-004_ozktermin_veres2_vv.pdfozktermin veres2 vv.pdf226,24 kBstiahnuťZdielať na Facebooku