Platné VZN

Platné všeobecné záväzné nariadenia:
č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce.
č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Sokolovce.
č. 1/2018 o vyhlásení záväznej časti "Územného plánu obce Sokolovce - Zmeny a doplnky č. 2".
č. 2/2018 podmienkach chovu a držania psov na území obce Sokolovce.
č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokolovce.
č. 4/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Sokolovce
č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sokolovce.
č. 2/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.
č. 3/2022 ktorým sa mení a dopĺňa záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce
č. 4/2022 ktorým sa mení a dopĺňa záväzné nariadenie č. 1/2015 o ostatných poplatkoch
č. 5/2022 ktorým sa vyhlasujú zaväzné časti ÚPN obce Sokolovce, Zmeny a doplnky č. 4
č. 1/2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
č. 2/2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o úhradách za sociálne služby
č. 4/2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Sokolovce na úseku školstva.
č. 5/2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce.
č. 6/2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o ostatných poplatkoch
č. 1/2024 ktorým sa poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov32-001_vzn1_2017.pdfvzn1 2017.pdf2,26 MBstiahnuť
32-002_vzn_c1_2018.pdfvzn c1 2018.pdf346,12 kBstiahnuť
32-003_vzn_c._2_2018_chov_psov.pdfvzn c. 2 2018 chov psov.pdf389,26 kBstiahnuť
32-004_navrh_domovy_poriadok.pdfnavrh domovy poriadok.pdf360,55 kBstiahnuť
32-005_vzn1_2015.pdfvzn1 2015.pdf5,14 MBstiahnuť
32-006_vzn_1_2019.pdfvzn 1 2019.pdf156,33 kBstiahnuť
32-007_vzn_2_poskyt.dotacii.pdfvzn 2 poskyt.dotacii.pdf164,09 kBstiahnuť
32-008_vzn_3_zmena_a_doplnenie_dzn,tko.pdfvzn 3 zmena a doplnenie dzn,tko.pdf127,54 kBstiahnuť
32-009_vzn_1_2020_zmena_a_doplnenie_ost.popl.pdfvzn 1 2020 zmena a doplnenie ost.popl.pdf103,61 kBstiahnuť
32-010_dotacia_ms_rok_2020.pdfdotacia ms rok 2020.pdf105,83 kBstiahnuť
32-011_vzn__4_2020_miestny_popl.pdfvzn 4 2020 miestny popl.pdf140,74 kBstiahnuť
32-012_vzn_12021.pdfvzn 12021.pdf1,35 MBstiahnuť
32-013_vzn_22021.pdfvzn 22021.pdf464,45 kBstiahnuť
32-014_vzn_32022.pdfvzn 32022.pdf1,17 MBstiahnuť
32-015_vzn_42022_zmena_a_doplnenie_ost.popl.pdfvzn 42022 zmena a doplnenie ost.popl.pdf251,06 kBstiahnuť
32-016_vzn_52022.pdfvzn 52022.pdf1,2 MBstiahnuť
32-017_vzn_12023_ciast.uhrada_n_v_zs_a_sz.pdfvzn 12023 ciast.uhrada n v zs a sz.pdf93,38 kBstiahnuť
32-018_vzn_22023_soc.sl..pdfvzn 22023 soc.sl..pdf91,5 kBstiahnuť
32-019_vzn_42023_dotacia_ma,sj,skd.pdfvzn 42023 dotacia ma,sj,skd.pdf80,56 kBstiahnuť
32-020_vzn_52023_zmena_a_doplnenie_dzn,tko.pdfvzn 52023 zmena a doplnenie dzn,tko.pdf115,94 kBstiahnuť
32-021_vzn_62023_zmena_a_doplnenie_ost.popl..pdfvzn 62023 zmena a doplnenie ost.popl..pdf80,57 kBstiahnuť
32-022_vzn_c.1_2024.pdfvzn c.1 2024.pdf266,2 kBstiahnuťZdielať na Facebooku