Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky obce Sokolovce:

Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 219/2018.
Schválenie návrhu programu starostlivosti o Lesný celok Hlohovec 2018 - 2027.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 255/2018.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 272/2018.
Začaté konanie v zmysle ust. § 88a) ods. 1 stavebného zákona a upustenie od ústneho konania 260/2018.
Začaté konanie v zmysle ust. § 88a) ods. 1 stavebného zákona a upustenie od ústneho konania 256/2018.
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie stavby "Kanalizácia obce Sokolovce" (povolenie kanalizacie).
Pozemkové úpravy lokality areálu bývalého JRD Sokolovce (areal JRD Sokolovce).
Vyhlásenie o dobrovoľnej dražbe pozemku súp. č. 375.
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 42/2019.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 69/2019.
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 53/2019.
Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 42/2019.68-001_sp_219_2018.pdfsp 219 2018.pdf367,78 kBstiahnuť
68-002_lesny_celok1.pdflesny celok1.pdf5,78 MBstiahnuť
68-003_sp_255_2018.pdfsp 255 2018.pdf333,28 kBstiahnuť
68-004_sk_272_2018.pdfsk 272 2018.pdf203,77 kBstiahnuť
68-005_vv_260_2018.pdfvv 260 2018.pdf484,13 kBstiahnuť
68-006_vv_256_2018.pdfvv 256 2018.pdf527,59 kBstiahnuť
68-007_povolenie_kanalizacie.pdfpovolenie kanalizacie.pdf393,16 kBstiahnuť
68-008_areal_jrd_sokolovce.pdfareal jrd sokolovce.pdf2,86 MBstiahnuť
68-009_dd_572019.pdfdd 572019.pdf2,49 MBstiahnuť
68-010_vv422019.pdfvv422019.pdf797,44 kBstiahnuť
68-011_vv_69_219.pdfvv 69 219.pdf369,97 kBstiahnuť
68-012_vv532019.pdfvv532019.pdf758,84 kBstiahnuť
68-013_ur_rozsirenie_nn_rozvodu.pdfur rozsirenie nn rozvodu.pdf310,98 kBstiahnuťZdielať na Facebooku