Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky obce Sokolovce:

Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 219/2018.
Schválenie návrhu programu starostlivosti o Lesný celok Hlohovec 2018 - 2027.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 255/2018.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 272/2018.
Začaté konanie v zmysle ust. § 88a) ods. 1 stavebného zákona a upustenie od ústneho konania 260/2018.
Začaté konanie v zmysle ust. § 88a) ods. 1 stavebného zákona a upustenie od ústneho konania 256/2018.
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie stavby "Kanalizácia obce Sokolovce" (povolenie kanalizacie).
Pozemkové úpravy lokality areálu bývalého JRD Sokolovce (areal JRD Sokolovce).
Vyhlásenie o dobrovoľnej dražbe pozemku súp. č. 375.
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 42/2019.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 69/2019.
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 53/2019.
Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 42/2019.
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 08/2019.
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia č.j. 08/209 (spzINN-Dovcik.pdf).
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 129/2019 (ozkUR Bartos Tomas).
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (VVDrahovce)
Oznámenie o povolení stavby č.j. 47/2019 (SP Salve).
Oznámenie o doplnenie žiadosti a prerušenie územného konania č.j. 129/2019 (vyzUR Bartos).
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č.j. 185/2019 (ozk-cesty-salve-vv).
Rozhodnutie verejnej vyhlášky č.j. 256/2018 (pivot+Quari).
Stavebné povolenie č.j. 185/2019 (SP - Salve - cesty a plochy).68-001_sp_219_2018.pdfsp 219 2018.pdf367,78 kBstiahnuť
68-002_lesny_celok1.pdflesny celok1.pdf5,78 MBstiahnuť
68-003_sp_255_2018.pdfsp 255 2018.pdf333,28 kBstiahnuť
68-004_sk_272_2018.pdfsk 272 2018.pdf203,77 kBstiahnuť
68-005_vv_260_2018.pdfvv 260 2018.pdf484,13 kBstiahnuť
68-006_vv_256_2018.pdfvv 256 2018.pdf527,59 kBstiahnuť
68-007_povolenie_kanalizacie.pdfpovolenie kanalizacie.pdf393,16 kBstiahnuť
68-008_areal_jrd_sokolovce.pdfareal jrd sokolovce.pdf2,86 MBstiahnuť
68-009_dd_572019.pdfdd 572019.pdf2,49 MBstiahnuť
68-010_vv422019.pdfvv422019.pdf797,44 kBstiahnuť
68-011_vv_69_219.pdfvv 69 219.pdf369,97 kBstiahnuť
68-012_vv532019.pdfvv532019.pdf758,84 kBstiahnuť
68-013_ur_rozsirenie_nn_rozvodu.pdfur rozsirenie nn rozvodu.pdf310,98 kBstiahnuť
68-014_sp___salve___plyn_a_vo.pdfsp salve plyn a vo.pdf339,22 kBstiahnuť
68-015_ozkzl_zsd_vv_08_2019.pdfozkzl zsd vv 08 2019.pdf129,91 kBstiahnuť
68-016_spzlnn_dovcik.pdfspzlnn dovcik.pdf303,2 kBstiahnuť
68-017_ozkur_bartos_tomas.pdfozkur bartos tomas.pdf106,01 kBstiahnuť
68-018_vvdrahovce.pdfvvdrahovce.pdf856,08 kBstiahnuť
68-019_vyzur_bartos.pdfvyzur bartos.pdf311,99 kBstiahnuť
68-020_ozk_cesty_salve_vv.pdfozk cesty salve vv.pdf177,9 kBstiahnuť
68-021_dodatsp_pivot___qari1.pdfdodatsp pivot qari1.pdf501,83 kBstiahnuť
68-022_sp___salve___cesty_a_plochy.pdfsp salve cesty a plochy.pdf517,85 kBstiahnuťZdielať na Facebooku