Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky obce Sokolovce:

Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 219/2018.
Schválenie návrhu programu starostlivosti o Lesný celok Hlohovec 2018 - 2027.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 255/2018.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 272/2018.
Začaté konanie v zmysle ust. § 88a) ods. 1 stavebného zákona a upustenie od ústneho konania 260/2018.
Začaté konanie v zmysle ust. § 88a) ods. 1 stavebného zákona a upustenie od ústneho konania 256/2018.68-001_sp_219_2018.pdfsp 219 2018.pdf367,78 kBstiahnuť
68-002_lesny_celok1.pdflesny celok1.pdf5,78 MBstiahnuť
68-003_sp_255_2018.pdfsp 255 2018.pdf333,28 kBstiahnuť
68-004_sk_272_2018.pdfsk 272 2018.pdf203,77 kBstiahnuť
68-005_vv_260_2018.pdfvv 260 2018.pdf484,13 kBstiahnuť
68-006_vv_256_2018.pdfvv 256 2018.pdf527,59 kBstiahnuťZdielať na Facebooku