Verejné vyhlášky na rok 2022

Verejné vyhlášky obce Sokolovce na rok 2022:

Rozhodnutie ohľadom povolenia na Rodinný dom č.j. 322/2021 – Ba/R (rozhodnutie matejkova.pdf)
Rozhodnutie ohľadom povolenia na stavbu RD č.j. 257/2019 - Ba / DSP(spDOD rozh. Vitukova 257-2019.pdf)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti č. j. 30/2022 (vv-bd.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 114/2021 – Ba / OZK (ozksp Istok.pdf)
Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Sokolovce č.j. 42/2022 (vyrub stromov.pdf)
Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Sokolovce, lokalita Areál bývalého JRD Sokolovce OU-PN-PLO-2021/000470 (JPU.pdf)
Zmena termínu dokončenia stavby – oznámenie o začatí konania č.j. 24/2022 – Mi /OZK (ozkzt Amrichova.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 13/2022- Ba/OZK(ozksp Ondrejicka.pdf)
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka č.j. 4/2022- Ma/ROP(R-opatrovnik-Shmid.pdf)
Rozhodnutie o zmene termínu dokončenia stavby č.j. 24/2022 – Mi /RZT(rzt-amrichova2022.pdf)
Zmena termínu dokončenia stavby – oznámenie o začatí konania č.j. 93/2022 – Mi /OZK(ozkzt - Belica 2022.pdf)
Rozhodnutie OU-PN-PLO-2022/000470 (VV JPU.pdf)
Stavebné povolenie č.j. 13/2022- Ba/SP (SProzh_Ondrejicka.pdf)
Stavebné povolenie č.j. 114/2021- Ba/SP (SProzh_Istok_c.j._114-2021.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 286/2020 – Ba / OZK (ozksp Istok 141-169.pdf, ozksp Istok 141-170.pdf)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (RPikus.pdf)
Výzva na odstránenie vozidla (vv-zp.pdf)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (kvitek.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 261/2021 – Ba / OZK (ozksp_Modrovic.pdf)
Stavebné povolenie č.j. 285/2020 – Ba / SP (SProzh_Istok_c.j._285-2020.pdf)
Stavebné povolenie č.j. 286/2020 – Ba / SP (SProzh_Istok_c.j._286-2020.pdf)
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka č.j. 105/2022 – Mi /ROP (ropatrovnik_-_RD_Doczy.pdf)
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka č.j. 106/2022 – Mi /ROP (ropatrovnik_-_RD_Vanko.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania č.j. 53/2022/OZK - Ba (OZK_studna_Ondrejicka.jpg)
Rozhodnutie o zmene termínu dokončenia stavby č.j. 93/2022 – Mi /ZT (rzt_-_Belica_2.pdf)
Stavebné povolenie č.j. 261/2021 – Ba / SP (SProzh_Modrovic.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č. j.161/2022- He/OZK, 162/2022- He/OZK (OZKZTSlovak_1.pdf, OZKZTSlovak_2.pdf)
Rozhodnutie Č.j. 53/2022-Ba / R (Studna_rozh._Ondrejicka)
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania č 677/2022 MS (VV.pdf)
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - zmena lehoty dokončenia stavby. Výst. 161/2022-He /R (PREDTERM_S.pdf)
Rozhodnutie o povolení stavby č. 677/2022 - MS (vyhlaska.pdf)
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - zmena lehoty dokončenia stavby Výst. 162/2022-He /R (PREDTERM_Slovak.pdf)
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 291/2022 – Ma /OZK (Ozkur_-7_RD_Veres_-_vv.pdf)97-001_rozhodnutie_matejkova.pdfrozhodnutie matejkova.pdf244,15 kBstiahnuť
97-002_spdod_rozh._vitukova_257_2019.pdfspdod rozh. vitukova 257 2019.pdf436,43 kBstiahnuť
97-003_vv_bd.pdfvv bd.pdf370,74 kBstiahnuť
97-004_ozksp_istok.pdfozksp istok.pdf156,09 kBstiahnuť
97-005_vyrub_stromov.pdfvyrub stromov.pdf254,63 kBstiahnuť
97-006_jpu.pdfjpu.pdf680,52 kBstiahnuť
97-007_ozkzt___amrichova.pdfozkzt amrichova.pdf141,45 kBstiahnuť
97-008_ozksp_ondrejicka.pdfozksp ondrejicka.pdf156,07 kBstiahnuť
97-009_r_opatrovnik_schmid.pdfr opatrovnik schmid.pdf494,42 kBstiahnuť
97-010_rzt_amrichova2022.pdfrzt amrichova2022.pdf197,53 kBstiahnuť
97-011_ozkzt___belica_2022.pdfozkzt belica 2022.pdf224,16 kBstiahnuť
97-012_vv_jpu.pdfvv jpu.pdf1,03 MBstiahnuť
97-013_sprozh_ondrejicka.pdfsprozh ondrejicka.pdf464,03 kBstiahnuť
97-014_sprozh_istok_c.j._114_2021.pdfsprozh istok c.j. 114 2021.pdf474,69 kBstiahnuť
97-015_ozksp_istok_p.c._141_169.pdfozksp istok p.c. 141 169.pdf156,11 kBstiahnuť
97-016_ozksp_istok_p.c._141_170.pdfozksp istok p.c. 141 170.pdf156,11 kBstiahnuť
97-017_rpikus.pdfrpikus.pdf299,45 kBstiahnuť
97-018_vv_zp.pdfvv zp.pdf572,69 kBstiahnuť
97-019_kvitek.pdfkvitek.pdf225,19 kBstiahnuť
97-020_ozksp_modrovic.pdfozksp modrovic.pdf160,06 kBstiahnuť
97-021_sprozh_istok_c.j._285_2020.pdfsprozh istok c.j. 285 2020.pdf470,19 kBstiahnuť
97-022_sprozh_istok_c.j._286_2020.pdfsprozh istok c.j. 286 2020.pdf476,22 kBstiahnuť
97-023_ropatrovnik___rd_doczy.pdfropatrovnik rd doczy.pdf439,19 kBstiahnuť
97-024_ropatrovnik___rd_vanko.pdfropatrovnik rd vanko.pdf439,74 kBstiahnuť
97-025_ozk_studna_ondrejicka.pdfozk studna ondrejicka.pdf134,9 kBstiahnuť
97-026_rzt___belica_2.pdfrzt belica 2.pdf196,67 kBstiahnuť
97-027_sprozh_modrovic.pdfsprozh modrovic.pdf560,83 kBstiahnuť
97-028_ozkztslovak1.pdfozkztslovak1.pdf274,75 kBstiahnuť
97-029_ozkztslovak_2.pdfozkztslovak 2.pdf275,26 kBstiahnuť
97-030_studna_rozh._ondrejicka.pdfstudna rozh. ondrejicka.pdf376,04 kBstiahnuť
97-031_vv.pdfvv.pdf1,21 MBstiahnuť
97-032_predterm_s.pdfpredterm s.pdf214,23 kBstiahnuť
97-033_vyhlaska.pdfvyhlaska.pdf4,67 MBstiahnuť
97-034_predterm_slovak_1.pdfpredterm slovak 1.pdf212,83 kBstiahnuť
97-035_ozkur__7_rd_veres___vv.pdfozkur 7 rd veres vv.pdf219,07 kBstiahnuťZdielať na Facebooku