Verejné vyhlášky na rok 2023

Verejné vyhlášky obce Sokolovce na rok 2023:

Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Sokolovce, lokalita areál bývalého JRD Sokolovce (zverejnenie ZUNP JPU Sokolovce.pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 11/2023 – Ma / OZK (ozktermin-Veres3-vv.pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 12/2023 – Ma / OZK (ozktermin-Veres3-vv-krizovatka.pdf)

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 291/2022 – Ma /UR (URIBV-7x_RD_Veres.pdf)

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov a platné znenie zásad v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Sokolovce, lokalita areál bývalého JRD Sokolovce (ozn.pdf)

Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením (ozkZSpD_-_Modrovic.pdf)

Rozhodnutie o zmene termínu dokončenia stavby (rzt-MA-Veres-cesta,NNK.pdf)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže za účelom predaja a prenájmu budovy (verejna sutaz.pdf, verejna sutaz prenajom.pdf)

Rozhodnutie o zmene termínu dokončenia stavby (rzt-MA-Veres-krizovatka.pdf)

Zrušenie trvalého pobytu (zrusenie TP.pdf, zrusenie TP 2.pdf)

Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania číslo spisu: 95/2023/OZK - Ba (OZK_studna_Mikus.pdf)

Rozhodnutie č.j. 54/2023 – Ba/R (rzspd_-_Modrovic.pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania (VV.pdf)

Zrušenie trvalého pobytu (zrusenie TP SV.pdf)

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania (ozkdodust_Vido.pdf)

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním (OZKR_Slovak_-_NN-1.pdf)

Nariadenie opatrení ohľadom vtáčej chrípky (vtacia chripka.pdf)

Oznámenie o začatí územného konania č.j.: 145/2023 – Ba/ OZK (ozkUR_IBV_2_Istok.pdf)

Rozhodnutie výst. 154/2023-He -R (OPATROV1Bako1.pdf)

Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania č.j. 115/2023 – Ba/V (VYZDOD_Vido.pdf)

Kolaudačné rozhodnutie Výst. 109/2023 – He/KR (KR_Slovak_IBV_oprava.pdf)

Rozhodnutie o povolení demontáže č. 263/2023-MS (VV ZSDis.pdf)

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 145/2023 – Ba / UR (UR_-_IBV_II_Marcel_Istok.pdf)

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č.j. 115/2023 – Ba /DSP (DSP+KR_rozh._Vido.pdf)

Stavebné povolenie č.j. 136/2023 – Ba / SP (SProzh_D_Peter.pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 127/2023 – Ba / OZK (ozksp_Hajkova,_Tajber.pdf)

Stavebné povolenie č.j. 127/2023 – Ba / SP (SProzh_Tajber.pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente (Pu-Strategia PVV a VK,pdf)

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu (JPU.pdf)108-001_zverejnenie_zunp_jpu_sokolovce.pdfzverejnenie zunp jpu sokolovce.pdf2,85 MBstiahnuť
108-002_ozktermin_veres3_vv.pdfozktermin veres3 vv.pdf292,81 kBstiahnuť
108-003_ozktermin_veres3_vv_krizovatka.pdfozktermin veres3 vv krizovatka.pdf285,38 kBstiahnuť
108-004_uribv_7x_rd_veres.pdfuribv 7x rd veres.pdf448,18 kBstiahnuť
108-005_ozn.pdfozn.pdf2,15 MBstiahnuť
108-006_ozkzspd___modrovic.pdfozkzspd modrovic.pdf284,26 kBstiahnuť
108-007_rzt_ma_veres_cesta,nnk.pdfrzt ma veres cesta,nnk.pdf201,07 kBstiahnuť
108-008_verejna_sutaz.pdfverejna sutaz.pdf629,81 kBstiahnuť
108-009_verejna_sutaz_prenajom.pdfverejna sutaz prenajom.pdf637,68 kBstiahnuť
108-010_rzt_ma_veres_krizovatka.pdfrzt ma veres krizovatka.pdf185,73 kBstiahnuť
108-011_zrusenie_tp.pdfzrusenie tp.pdf336,04 kBstiahnuť
108-012_zrusenie_tp_2.pdfzrusenie tp 2.pdf336,51 kBstiahnuť
108-013_ozk_studna_mikus.pdfozk studna mikus.pdf228,34 kBstiahnuť
108-014_rzspd___modrovic.pdfrzspd modrovic.pdf244,96 kBstiahnuť
108-015_vv.pdfvv.pdf718,38 kBstiahnuť
108-016_zrusenie_tp_sv.pdfzrusenie tp sv.pdf336,77 kBstiahnuť
108-017_ozkdodust_vido.pdfozkdodust vido.pdf225,54 kBstiahnuť
108-018_ozkr_slovak___nn_1.pdfozkr slovak nn 1.pdf348,96 kBstiahnuť
108-019_vtacia_chripka.pdfvtacia chripka.pdf307,54 kBstiahnuť
108-020_ozkur_ibv_2_istok.pdfozkur ibv 2 istok.pdf273,38 kBstiahnuť
108-021_opatrov1bako1.pdfopatrov1bako1.pdf217,5 kBstiahnuť
108-022_vyzdod_vido.pdfvyzdod vido.pdf318,98 kBstiahnuť
108-023_kr_slovak_ibv_oprava.pdfkr slovak ibv oprava.pdf356,82 kBstiahnuť
108-024_ur___ibv_ii_marcel_istok.pdfur ibv ii marcel istok.pdf644,11 kBstiahnuť
108-025_vv_zsdis.pdfvv zsdis.pdf6,61 MBstiahnuť
108-026_dsp_kr_rozh._vido.pdfdsp kr rozh. vido.pdf293,33 kBstiahnuť
108-027_sprozh_d_peter.pdfsprozh d peter.pdf484,42 kBstiahnuť
108-028_ozksp_hajkova,_tajber.pdfozksp hajkova, tajber.pdf159,29 kBstiahnuť
108-029_sprozh_tajber.pdfsprozh tajber.pdf608,32 kBstiahnuť
108-030_pu_strategia_pvv_a_vk.pdfpu strategia pvv a vk.pdf5,84 MBstiahnuť
108-031_jpu.pdfjpu.pdf679,96 kBstiahnuťZdielať na Facebooku