Verejné vyhlášky od roku 2021

Verejné vyhlášky obce Sokolovce od roku 2021:

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre obec Sokolovce číslo: OU-PN-OSZP-2021/000913-004 (12422180.xml.pdf).
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 270/2020 – Ba / OZK (ozksp Matejkova.pdf).
Oznámenie o povolení stavby č.j. 203/2019 - Ba / DSP (sp DOD rozh. Istok 203-2019 oc 141-164).
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 26/2021 (ozktermin-Veres2-vv.pdf).
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 37/2021 (ozktermin-Veres2-vv-krizovatka.pdf)
Oznámenie o stavebnom povolení pre stavbu domu č.j. 270/2020 (SProzh_Bacik.pdf)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti č.j. 96/2021 (Verejna vyhlaska 96-2021.pdf)
Rozhodnutie o zmene termínu dokončenia stavby č.j, 37/2021 (Rpredlz-Veres-krizovatka.pdf)
Oznámenie o povolení stavby č.j. 216/2020(Spurobj-Dovcik_-cesty.pdf)
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorý požiadali/nepožiadali o vrátenie užívacích práv k lesným pozemkom (lesy1.pdf, lesy2.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 93/2021-He/OZK (OSK_Eckhardt_1.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania č.j. 113/2021/OZK-Ba (OZK_studna_Eckhardt.pdf)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti č. j. 134/2021 (Sust.pdf)98-001_12422180.xml.pdf12422180.xml.pdf288,87 kBstiahnuť
98-002_ozksp_matejkova.pdfozksp matejkova.pdf159,58 kBstiahnuť
98-003_spdod_rozh._istok_203_2019_pc_141_164.pdfspdod rozh. istok 203 2019 pc 141 164.pdf486,43 kBstiahnuť
98-004_ozktermin_veres2_vv.pdfozktermin veres2 vv.pdf226,24 kBstiahnuť
98-005_ozktermin_veres2_vv_krizovatka.pdfozktermin veres2 vv krizovatka.pdf219,42 kBstiahnuť
98-006_sprozh_bacik.pdfsprozh bacik.pdf531,39 kBstiahnuť
98-007_verejna_vyhlaska_96_2021.pdfverejna vyhlaska 96 2021.pdf103,45 kBstiahnuť
98-008_rpredlz_veres_krizovatka.pdfrpredlz veres krizovatka.pdf196,57 kBstiahnuť
98-009_spurobj_dovcik__cesty.pdfspurobj dovcik cesty.pdf681,69 kBstiahnuť
98-010_lesy1.pdflesy1.pdf572,37 kBstiahnuť
98-011_lesy2.pdflesy2.pdf2,03 MBstiahnuť
98-012_osk_eckhardt_1.pdfosk eckhardt 1.pdf272,36 kBstiahnuť
98-013_ozk_studna_eckhardt.pdfozk studna eckhardt.pdf204,21 kBstiahnuť
98-014_sust.pdfsust.pdf154,24 kBstiahnuťZdielať na Facebooku